Az 1848-49-es forradalom és a szabadságharc alkalmából ünnepi műsorok, megemlékezések várták az emlékezőket megyeszerte. Szolnokon a Kossuth-téren és a Damjanich-szobornál emlékeztek a dicső napokra. Dr. Kállai Mária kormánymegbízott Jászjákóhalmán mondott ünnepi beszédet.

Jászjákóhalma a Jászság szívében, Jászberénytől néhány km-re található. A háromezer lelkes település polgárai tisztelettel emlékeznek azokra a falubeliekre, akik részt vettek a Rákóczi szabadságharcban és az 1848-49-es forradalomban és szabadságharcban. Aulich Lajos vezette II. Hadtest tízezer huszárja itt pihent meg 1849. április 2-án este, hogy másnap újult erővel vegyék föl a harcot a császári csapatokkal. Ez az esemény örök és dicső emlék Jászjákóhalmán. A település mai polgárai 1990 óta április 3-án történelmi lovas-felvonulással emlékeznek a tavaszi dicső hadjáratra.

Március 15-én, nemzeti ünnepünkön a falu apraja-nagyja rész vett a település ünnepségén, melyen Dr. Kállai Mária megyei kormánymegbízott mondott beszédet.

„1848 tavaszán forradalmi láz söpört végig Európán, de azt hiszem, kimondhatom, hogy ezen időszakból a magyar forradalom és az azt követő szabadságharc volt a legmeghatározóbb az egyetemes történelemben. A forradalmi eszméket olyan erő tüzelte, olyan erős nemzeti érzés, olyan hatalmas szabadság utáni vágy, mely nem tántorította el a forradalmárokat.

Ez a nap állami ünnepünk között a legélőbb, amelynek megünneplésére nem kell hívogatni a polgárokat, amikor megnyílik a szív és megtisztul a lélek. Ezen a napon újra és újra töltekezünk elődeink nagyszerű tetteiből. A márciusi ifjak és a hozzájuk csatlakozó ezrek hittek abban, hogy a magyaroknak joga van a nemzeti függetlenséghez, az önállósághoz, a szabadsághoz, a szuverenitáshoz, melyek majd 170 év múltán is aktuális elvárások.

Magyarország valami olyasmit volt képes szembeállítani a Habsburg hadsereggel, amire sem a franciák, sem az osztrákok nem voltak képesek: a nemzeti összefogást! A magyar nép akkor volt sikeres, ha egy cél érdekében összefogott. Az erőnk megsokszorozódik, ha félretesszük egyéni érdekeinket és a közösség érdekeit tartjuk szem előtt. Elődeink dicső példája adjon nekünk most erőt az előttünk álló feladatokhoz”- mondta többek között a kormánymegbízott.

A megemlékezés koszorúzással ért véget. Az ünnepen egész nap színes programok várták a helybelieket.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal képviseletében a megyebéli ünnepségeken a járási hivatalok vezetői vettek részt, a megyeszékhelyen pedig dr. Berkó Attila főigazgató és dr. Balogh Gyula a Szolnoki Járási Hivatal hivatalvezető-helyettese helyezte el a megemlékezés koszorúját.

(JNSZMKH Kormánymegbízotti Kabinet)