A Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapja alkalmából kegyelettel emlékezik az ország a közel hatszázezer magyar, többségében zsidósága miatt üldözött és meggyilkolt áldozatra. A Holokauszt Magyarországi Áldozataira a 2000 óta emlékezünk, minden év április 16-án. Ezen a napon, 1944. április 16-án kezdődött meg Kárpátalján a zsidók gettókba zárása, majd deportálása. Szolnokon a megemlékezés mellett emlékkövet avattak az egykori gettó helyszínén. Az eseménye részt vett Dr. Kállai Mária megyei kormánymegbízott, Szalay Ferenc polgármester és a magyar zsidóság képviseletében Heisler András, a Mazsihisz elnöke, valamint Feldmájer Péter, a Mazsihisz Közép-Magyarországi Területi Csoportjának elnöke.

Ez a nap arra is hív minden jóakaratú embert, hogy erősítsük a szolidaritás és az összetartozás érzését, az egymás iránti türelem gyakorlását. Különösen is fontos ez napjainkban, amikor az Európát fenyegető vallási türelmetlenség – amely a felelőtlen brüsszeli uniós bevándorlási politika egyenes következménye – eddig soha nem látott erőszakos méreteket ölt a kontinens nyugati felében. Az aggasztóan erősödő antiszemita megnyilvánulásokkal szemben csak egyetlen út létezik: Európának vissza kell térnie a zsidó-keresztény hagyományokból táplálkozó értékrendhez, a politikailag korrektnek hazudott beszédet pedig, amely bénultságba és tehetetlenségbe sodorja civilizációnkat, fel kell váltania a problémákkal való őszinte és felelős szembenézésnek. Európa és benne Magyarország egyaránt közös felelősséggel tartozik azért, hogy a ma élő és az utánunk jövő nemzedékek tanuljanak a múlt bűneiből, megértsék azoknak hátterét és elgondolkozzanak a következményeken-olvasható többek között a Miniszterelnökség által kiadott mai közleményben.

1944-ben a német megszállást követően, a csendőrség hathatós közreműködésével összegyűjtötték a zsidókat. Szolnokon is létre kellett hozni egy gettót, amelyet először a Liget úton akartak kialakítani, ám ez ellen az ott lakók tiltakoztak. Így jelölték ki a belvárosban a gettót, a Csarnok utcában, ahol most a Pelikán Szálló és a „Fehérház” áll. Kerítést emeltek, és a városból, illetve a közvetlen környékről körülbelül 1200 embert zsúfoltak össze. Az akkori épületek közül egy még ma is áll, ez a Jászkürt utca 5. szám alatti ház.

A megrendítő esemény emlékeit őrizte a Pelikán Szálló falán elhelyezett emléktábla, és őrzi tovább az új emlékkő, amely a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, a Szolnoki Zsidó Hitközség kezdeményezésére, Szolnok Megyei Jogú Város, a Kelet- Magyarországi Zsidó Hitközség és Cziráki Róbert műköves, épületszobrász támogatásával, valamint Szabó Imrefia Béla szobrászművész alkotásával díszítve készülhetett el.

A megemlékezésen Szalay Ferenc polgármester megköszönte a zsidó hitközség vezetésének, hogy az egykori Pelikán Szálló átépítése kapcsán lekerült emléktábla helyett itt az egykori gettó helyén mától egy emlékkő figyelmeztet arra a borzalomra, amely az országban 74 évvel ezelőtt elkezdődött. A megyéből is sokan áldozatul estek ennek a kegyetlenségnek és arra kérte a jelenlévőket, soha ne engedjék, hogy még egyszer ilyen megtörténjen.

Heisler András arról beszélt, hogy a mostani generációnak fontos feladata, hogy a fiatalok is megismerjék, azokat a történéseket, amelynek Európa szerte sok ezer ember esett áldozatul és arra figyelmeztetett, hogy bármilyen kirekesztést, listázást el kell utasítani.

A megemlékezésen Róna Tamás, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Közép-Magyarországi Területi Csoport főrabbija mondott imát Az emlékkövet Dr. Kállai Mária megyei kormánymegbízott, Szalay Ferenc polgármester, Róna Tamás rabbi, Berman Dávid a Szolnoki Zsidó Hitközség elnöke és Szabó Imrefia Béla szobrászművész leplezte le, majd a jelenlévők megkoszorúzták az emlékkövet. A megyei Kormányhivatal nevében Dr. Kállai Mária kormánymegbízott és dr. Bozó Andrea járási hivatalvezető helyezte el a megemlékezés virágait.

Ezt követően a résztvevők a botlókövek mentén, ahol mécses meggyújtásával, illetve néma főhajtással emlékeztek az áldozatokra átvonultak a galériához, az egykori zsinagógához, ahol emlékműsort tekintettek meg.

(kormany.hu, Kormánymegbízotti Kabinet)