Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Dr. Kállai Mária

kormánymegbízott

Vezető hírek

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, 2018. március 12. 17:07

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (7) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a területileg illetékes tankerületi központok véleményének kikérésével – meghatározásra került a 2018. évben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolai beiratkozásának időpontja.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, 2018. március 12. 16:39

Tájékoztató a SZEVIÉP Zrt. károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről

A felszámolás alatt álló SZEVIÉP Zrt. fizetésképtelenné válása miatt kárt szenvedett mikro-, kis- vagy középvállalkozásokat megillető ellenszolgáltatás rendkívüli és méltányosságon alapuló, mielőbbi megtérítése érdekében a magyar állam rendkívüli kárrendezés kertében segítséget nyújt a károsultaknak.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, 2018. február 13. 16:06

Kárrendezés a Czeglédy-ügy károsultjainak Tájékoztató


A Human Operator Munkaügyi és Személyzeti Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság közreműködésével szervezett munkavégzés során a ki nem fizetett ellenszolgáltatással megkárosítottak lehető leggyorsabb megsegítése érdekében az állam pénzbeli segítséget nyújt.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, 2018. április 11. 9:16

Érettségi vizsgaelnöki továbbképzés

Az érettségi vizsgaelnököknek a tevékenységüket szabályozó rendelet értelmében kötelező évente egy alkalommal jogi-szakmai továbbképzésen részt venniük. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztály által tartandó továbbképzés
időpontja: 2018. április 25. 14 óra
helyszíne: a Megyeháza Díszterme.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, 2018. április 21. 8:50

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 5000 Szolnok, Kossuth tér 5/a. címen működő kormányablakban 2018.május 03-án, az éves karbantartás miatt az ügyintézés 8.00 órától 13.00 óráig szünetel.

Az 5000 Szolnok, Ady Endre út 9. és a Széchenyi krt. 22. címen működő kormányablakok 2018. május 03-án a szokásos nyitva tartással, 8.00-18.00 óra között fogadják az ügyfeleket.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, 2018. április 21. 8:06

XIX. Szolnoki Kardiológiai Nap

A Szolnok Szívügyünk Alapítvány és a Hetényi Géza Kórház Tudományos Bizottságának közös szervezésében 19. alkalommal került sor a Szolnoki Kardiológiai Napra. A konferencián kardiológusok és háziorvosok vesznek részt, az előadók között mind a négy egyetem jeles képviselői jelen lesznek. A szekcióülések második napján dr. Kállai Mária kormánymegbízott és dr. Herczegh Béla kardiológus főorvos köszöntötte az előadókat és a résztvevőket.