Az Agrárminisztérium 2 milliárd forint keretösszeggel támogatási programot dolgozott ki a baromfi- és sertéságazat számára. A kérelmeket július 5-ig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárnál.

A konstrukció a szakképzett munkaerő megtartásán keresztül segíti a mezőgazdasági alapanyag-termelést kiegészítő termékfeldolgozási, –forgalmazási és a vertikumra jellemző más tevékenységeket (pl. takarmánygyártás).

A munkaerőköltségekhez nyújtott egyszeri támogatást azok a tavaly baromfi- vagy sertés állatjóléti támogatási kérelmet benyújtók – baromfi- vagy sertéstartók, és/vagy a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás – vehetik igénybe, akik a vonatkozó AM rendelet mellékletében megjelölt TEÁOR kód szerint támogatott tevékenységet folytatnak.

A támogatás alapja az igénylő által – a támogatott tevékenysége keretében – foglalkoztatottak száma, ezáltal alkalmazottanként legfeljebb 200 ezer forint támogatás igényelhető.

A támogatás részletes feltételeit a 27/2019. (VI. 14.) AM rendelet tartalmazza.

A kérelmeket jjúlius 5-ig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárnál.

(AM/kormanyhivatal.hu)