A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról) alapján megjelenített információk.

 

Ügy száma: HE-02/KVTO/03366/2018.

Ügy tárgya: A Leier Hungária Kft. (Győr) részére a Mátraderecskei Fióktelepén tégla- és cserépgyártás tevékenységre vonatkozóan kiadott, HE-02/KVTO/01432-15/2017. számon kiegészített, HE-02/KVTO/01432-14/2017. számú egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárás

Az alábbi linkre kattintva az eljáráshoz tartozó DOKUMENTÁCIÓ letöltése automatikusan megkezdődik:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/03050/2018.
Ügy tárgya:

"Sarudi Szabadstrand és környezetének turisztikai infrastruktúra fejlesztése” c. beruházás megvalósításához és üzemeltetéséhez kapcsolódó beavatkozásokra vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás.

 

Az alábbi linkre kattintva az eljáráshoz tartozó DOKUMENTÁCIÓ letöltése automatikusan megkezdődik:

LETÖLTÉS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/03138/2018.
Ügy tárgya:

Smart-Farm Sertéstenyésztő és Integrációs Korlátolt Felelősségű Társaság (Nyíregyháza) által az Aldebrő 032/34 hrsz.-ú telephelyen folytatott sertéstartási tevékenységre vonatkozóan kiadott PE/KTF/5201-2/2017. számon módosított BO/16/1842-1/2016. számú egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára és meghosszabbítására irányuló teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás

 


Az alábbi linkre kattintva az eljáráshoz tartozó DOKUMENTÁCIÓ letöltése automatikusan megkezdődik:

LETÖLTÉS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/03139/2018.
Ügy tárgya:

GEO-ÉP Mélyépítő Kft. (Budapest) által a „Noszvaj I. – kavics” védőnevű bányatelken (043/2 hrsz) tervezett bányászati tevékenység végzésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásAz alábbi linkre kattintva az eljáráshoz tartozó DOKUMENTÁCIÓ letöltése automatikusan megkezdődik:

LETÖLTÉS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/03110/2018.
Ügy tárgya: GIANT Gyártó Hungary Kft. (Budapest) által a Gyöngyösi Ipari Parkban (11239 hrsz-ú ingatlan) létesíteni tervezett kerékpár összeszerelő üzem telepítésére vonatkozóan kezdeményezett előzetes vizsgálati eljárás
DOKUMENTÁCIÓ megtekintése: itt
KÉRELEM megtekintése: itt
MELLÉKLETEK megtekintése: itt

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/03103/2018.
Ügy tárgya: Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (Miskolc) által a „Csány belterületén az Ágói-patak jogszabálynak megfelelő vízszállító képesség biztosításával kapcsolatos beavatkozások” című projekt megvalósításához és üzemeltetéséhez kapcsolódó előzetes vizsgálati eljárás
Kapcsolódó anyagok megtekintése: itt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/02952/2018.
Ügy tárgya: Colas Északkő Bányászati Kft. (Tarcal) által üzemeltetett „Gyöngyössolymos II. – andezit” védőnevű bánya teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása
DOKUMENTÁCIÓ letöltése: innen
KÉRELEM megtekintése: itt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma:
HE-02/KVTO/02926/2018.
Ügy tárgya: Jászberényi Kossuth Mg. Zrt. (Jászberény) által Hatvan Külterület 0226/7 helyrajzi számú ingatlanon lévő bérelt telephelyen tervezett sertéstelep létesítése és üzemeltetése tárgyában kezdeményezett összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás
Kapcsolódó anyagok és alapállapotjelentés megtekintése: itt
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma:
HE-02/KVTO/02799/2018.
Ügy tárgya: Mátrai Erőmű Zrt. tüzelési maradékainak elhelyezésére szolgáló zagytér (1. számú terület Visonta és Halmajugra területén) létesítésére és működésére kiadott többször módosított 12213-29/2009. számú egységes környezethasználati engedély kötelező felülvizsgálati eljárása
DOKUMENTÁCIÓ megtekintése: itt
MELLÉKLETEK letöltése: itt

KÉRELEM megtekintése: itt
ENGEDÉLYEK megtekintése: itt

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/02637/2018.
Ügy tárgya: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (Budapest) beruházásában megvalósult 25 sz. - 252. sz. főutak körforgalmi csomópontjának (Eger, Mátyás király út – Kőlyuk út csomópontja) megépítésére és üzemeltetésére vonatkozó környezetvédelmi teljesítményértékelési eljárás
DOKUMENTÁCIÓ megtekintése: itt
MELLÉKLETEK letöltése: innen
KÉRELEM megtekintése: itt
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma:
HE-02/KVTO/02498/2018.
Ügy tárgya: Hunviron Energia- és Környezetgazdálkodási Kft. (Budapest) részére a Lőrinci 071 hrsz-ú és Hatvan 0442, 0443 hrsz-ú ingatlanokon található Lőrinci Hulladékkezelő és hasznosító telepén végzett tevékenységére vonatkozóan kiadott KTVF: 2847-2/2009., KTVF: 6500-4/2010., KTF: 2032-21/2014., 501-35/2015. számokon módosított és KTVF: 6500-7/2010., KTF: 501-36/2015. számokon kijavított KTVF: 7416-8/2006. számú egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárás
Kapcsolódó anyagok megtekintése: itt
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/02164/2018.


Ügy tárgya: PLAN KG Kft. (Eger-Felnémet) által az Eger-Felnémet, Tárkányi u. 1164/3-6 és 1164/10 helyrajzi számú ingatlanon üzemeltetett fémhulladék gyűjtő, előkezelő telep tervezett kapacitásbővítésének tárgyában kezdeményezett előzetes vizsgálati eljárás
DOKUMENTÁCIÓ megtekintése: itt
MELLÉKLETEK letöltése: innen
KÖZLEMÉNY megtekintése: itt
KÉRELEM megtekintése: itt
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/01559/2018.
Ügy tárgya: Marsalkó Pálné (Nyíregyháza) által Gyöngyöspata 0397 helyrajzi számú ingatlanon tervezett szálláshely és ahhoz funkcionálisan kapcsolódó létesítmények (erdészeti magánút, vadelhárító kerítés, fitness-ösvény) megvalósítása tárgyában kezdeményezett előzetes vizsgálati eljárás.
DOKUMENTÁCIÓ letöltése: innen
HIÁNYPÓTLÁSI DOKUMENTÁCIÓ (2018. március 31.) megtekintése: itt
KÖZLEMÉNY megtekintése: itt
KÉRELEM megtekintése: itt
HATÁROZAT megtekintése: itt
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/01014/2018.
Ügy tárgya: AL-CU Service Kft. (1214 Budapest, II. Rákóczi út 181.) által Eger Vécseyvölgy u. 97. szám alatti 0305/27 helyrajzi számú ingatlanon bérelt telephelyén hulladékhasznosító, nem vasfémeket másodlagos nyersanyagokból vegyi és elektrolitikus eljárással színesfém előállító üzem létesítésére vonatkozóan kezdeményezett környezeti hatásvizsgálati eljárásban
Környezeti Hatásvizsgálati Dokumentáció megtekintése: itt
Mellékletek letöltése: itt
KÉRELEM megtekintése: itt
KÖZLEMÉNY megtekintése: itt
KÖZMEGHALLGATÁSON készített videó- és hangfelvétel (Eger, 2018. április 10.) letöltése: innen
HIÁNYPÓTLÁSI DOKUMENTÁCIÓ (2018. április 26.) megtekintése: itt
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Archív