A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról) alapján megjelenített információk.

Ügy száma: HE-02/KVTO/05248/2017.
Ügy tárgya: Boconád Községi Önkormányzat (Boconád) által a Tarnaméra – Boconád - Heves települések közötti útszakasz mentén tervezett kerékpárút létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás

Előzetes vizsgálati eljáráshoz kapcsolódó anyagok megtekintése: itt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma:
HE-02/KVTO/05247/2017.
Ügy tárgya: Tenk - Erdőtelek települések között létesíteni tervezett kerékpárút megvalósítása
Előzetes Vizsgálati Dokumentáció letöltése: itt

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ügy száma: HE-02/KVTO/04711/2017.
Ügy tárgya: A Zalakerámia Zrt. (8946 Tófej, Rákóczi út 44.), részére a „Szurdokpüspöki I. kovaföld és pumicit” védnevű bányatelken folytatott tevékenységre kiadott PE/KTF/797-51/2016. számon módosított, PE/KTF/797-4/2016. számú környezetvédelmi engedély módosítására irányuló eljárás
Kapcsolódó anyagok megtekintése: itt
Hiánypótlási dokumentáció (2017.11.02.) megtekintése: itt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma:
HE-02/KVTO/04823/2017.
Ügy tárgya: Szihalom Község Önkormányzat által benyújtott Szihalom 095/1 helyrajzi számú ingatlanon megvalósult engedély nélküli hulladék lerakási tevékenységre vonatkozó részleges felülvizsgálati eljárás
Részleges felülvizsgálati dokumentáció megtekintése: itt
Mellékletei letöltése: innen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma:
HE-02/KVTO/04518/2017.
Ügy tárgya: Tarnahús Kft. (Tarnaméra) által, a Zaránk 030/6, 034/6 hrsz.-ú ingatlanon lévő sertéstelepén folytatott tevékenységre kiadott egységes környezethasználati engedély környezetvédelmi felülvizsgálatára irányuló eljárás
KÉRELEM megtekintése: itt
Teljes Körű Környezetvédelmi Felülvizsgálati Dokumentáció letöltése: innen
Környezetvédelmi Felülvizsgálati Dokumentáció MELLÉKLETEI letöltése: innen
Alapállapot Jelentés letöltése: innen
Alapállapot Jelentés MELLÉKLETEI letöltése: innen
HIÁNYPÓTLÁSI DOKUMENTÁCIÓ (2017. október 25.) letöltése: innen
HIÁNYPÓTLÁSI DOKUMENTÁCIÓ  (2017. november 23.) letöltése: innen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ügy száma: HE-02/KVTO/03930/2017.
Ügy tárgya: Hunviron Energia- és Környezetgazdálkodási Kft. (Budapest) részére a Lőrinci 071 hrsz-ú és Hatvan 0442, 0443 hrsz-ú ingatlanokon található Lőrinci Hulladékkezelő és hasznosító telepén végzett tevékenységére vonatkozóan kiadott KTVF: 2847-2/2009., KTVF: 6500-4/2010., KTF: 2032-21/2014., 501-35/2015. számokon módosított és KTVF: 6500-7/2010., KTF: 501-36/2015. számokon kijavított KTVF: 7416-8/2006. számú egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárás

Mellékletek letöltése: innen
Felülvizsgálati dokumentáció letöltése: itt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/04424/2017.
Ügy tárgya: Káli-Homok Bányászati Kft. (3358 Erdőtelek, külterület 0523/10 hrsz.) által az „Erdőtelek I.- homok, kavics” védőnevű bánya kapacitásbővítésére vonatkozóan kezdeményezett környezeti hatásvizsgálati eljárás


KÉRELEM megtekintése: itt
Környezeti hatásvizsgálati dokumentáció: itt
Mellékletek: innen
KÖZLEMÉNY megtekintése: itt
HIÁNYPÓTLÁSI DOKUMENTÁCIÓ (2017. október 04.): innen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/04368/2017.
Ügy tárgya: Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. (Miskolc) által a Szűcsi 028/27, 027/52, 027/4, 026/2 hrsz-ú ingatlanok villamosenergia ellátása céljából tervezett 20 kV-os szabadvezeték hálózat létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás
Előzetes Vizsgálati Dokumentáció megtekintése: itt
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/04288/2017.
Ügy tárgya: MIAS Hungary Kft. (Budapest) Gyöngyös 2986 helyrajzi számú ingatlanon tervezett emelőgép gyártó létesítmény megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban
BO/169532-19/2016. számú EV HATÁROZAT (Gyöngyös 3014,3015,3017,3019 és 3020 hrsz. gyáregység) megtekintése: innen

Előzetes Vizsgálati Dokumentáció megtekintése: itt
Előzetes Vizsgálati Dokumentáció Mellékleteinek megtekintése: itt
KÖZLEMÉNY megtekintése: itt
HIÁNYPÓTLÁSI DOKUMENTÁCIÓ (2017.szeptember 19.) megtekintése: itt
HIÁNYPÓTLÁSI DOKUMENTÁCIÓ II. (2017. október 02.) megtekintése: itt
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma:
HE-02/KVTO/04074/2017.
Ügy tárgya: ÉMÁSZ Hálózati Kft. (Miskolc) által tervezett Hatvan, Hatvani Delelő 20 kV-os szabadvezeték hálózat rekonstrukciójára vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásElőzetes Vizsgálati Dokumentáció megtekintése: itt.
Közlemény megtekintése: itt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma:
HE-02/KVTO/04058/2017.
Ügy tárgya: ÉMÁSZ Hálózati Kft. (Miskolc) által Gyöngyös-Gyöngyöshalász, Gyöngyöshalász – Detk 132 kV-os távvezeték leágazásának kialakítása az Apollo Tyres Hungary Kft. és a SIAD Hungary Kft. energiaellátásának biztosítása céljából előzetes vizsgálati eljárásban
Előzetes Vizsgálati Dokumentáció megtekintése:
Általános melléklet
Környezetvédelmi helyszínrajzok
Dokumentáció
Közlemény megtekintése: itt
Hiánypótlási dokumentáció (2017. augusztus 24.) megtekintése: itt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma:
HE-02/KVTO/00054/2017.
Ügy tárgya: Adács Község Önkormányzat által Adács 02/18, 200, 211, 212 és 213 helyrajzi számú ingatlanokon végzett engedély nélküli hulladék lerakási tevékenységre vonatkozó részleges felülvizsgálati eljárás
Részleges környezetvédelmi felülvizsgálat letöltése: innen
Kérelem megtekintése: itt

Ügy előirata megrekinthető: itt
Hiánypótlási dokumentáció megtekintése: itt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma:
HE-02/KVTO/03618/2017.
Ügy tárgya: A Mátrai Erőmű Zrt., mint engedélyes részére a Visontai bányában folytatott külszíni bányászati tevékenységre vonatkozóan kiadott 11-14/2013. számú egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata
Egységes környezethasználati engedélykérelmi tervdokumentáció felülvizsgálat letöltése: innen
Egységes környezethasználati engedélykérelem felülvizsgálati dokumentáció letöltése: innen
Egységes környezethasználati engedélykérelem felülvizsgálati dokumentáció hiánypótlás anyag letöltése: innen

Hiánypótlási dokumentáció letöltése: innen
Hirdetmény megtekintése.

Felülvizsgálati eljáráshoz kapcsolódó térképek:
Visonta bányatelek - aktív bányafelület
Visonta bányatelek - jövőben művelés alá vonható terület
Visonta bányatelek - termeléssel érintésre nem kerülő terület

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma:
HE-02/KVTO/03587/2017.
Ügy tárgya: ÉMÁSZ Hálózati Kft. (Miskolc) által Váraszó település területén tervezett 20 kV-os légvezeték létesítése előzetes vizsgálati eljárásban
Kérelem megtekintése: itt
Előzetes Vizsgálati Dokumentáció megtekintése: itt
Előzetes Vizsgálati Dokumentáció mellékleteinek letöltése: innen

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/02923/2017.
Ügy tárgya: A NIF Zrt. (Budapest) által az M25 autóút, M3 autópálya – 2502 j. ök. út közötti szakaszán, Sajószöged – Göd 400 kV-os távvezeték 144-147. sz. oszlopai között létesítendő légvezetékre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás.
Előzetes vizsgálati eljárás dokumentumainak letöltése: innen
Határozat letöltése: itt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/02920/2017.
Ügy tárgya: A NIF Zrt. (Budapest) által az M25 autóút, M3 autópálya – 2502 j. ök. út közötti szakaszán, Detk– Eger 132 kV-os távvezeték 35-36. sz. o. között és a Detk-Eger, Eger-Füzesabony 132 kV-os távvezeték 30-31. és 33-34. sz. o. között létesítendő légvezetékre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás.
Előzetes Vizsgálati Dokumentáció megtekintése: itt
Előzetes Vizsgálati Dokumentáció mellékleteinek letöltése: innen
Határozat letöltése: itt

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/02918-1/2017.
Ügy tárgya: Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (Budapest) által a Tarnaszentmária 067/8 helyrajzi számú ingatlanon tervezett távközlési adótorony (bázisállomás) létesítésére vonatkozó előzetes előzetes vizsgálati eljárás.
Kérelem megtekintése: itt
Előzetes vizsgálati dokumentáció és mellékleteinek letöltése: innen
Hiánypótlási dokumentáció letöltése: innen
Közlemény megtekintése: itt
Hiánypótlási dokumentáció (2017.05.29): Levél
Tarnaszentmária Adótorony hiánypótlás

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/02886-1/2017.
Ügy tárgya: ÉMÁSZ Hálózati Kft. (Miskolc) megbízásából eljáró Selectric Villamostervező, Mérnöki és Szolgáltató Bt. (Mezőkövesd) kérelmére indult, Eger Almár-Fehérhegy településrészén 20 kV-os légvezeték létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás.
Kérelem megtekintése: itt
Előzetes vizsgálati dokumentáció és mellékleteinek letöltése: innen
Közlemény megtekintése: itt
Hiánypótlási dokumentáció letöltése: Kísérő levél nyilatkozat
Mendikás Kft. nyilatkozata

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/02885-1/2017.
Ügy tárgya: ÉMÁSZ Hálózati Kft. (Miskolc) által az Új Champions Kft. Demjén 0203/40 hrsz–ú telephelyének villamos energia ellátása céljából tervezett 20 kV-os légvezeték létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás.
Előzetes vizsgálati dokumentáció megtekintése: itt
Előzetes vizsgálati dokumentáció mellékleteinek letöltése: innen

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/02802-1/2017.
Ügy tárgya: Mátrai Erőmű Zrt. (Visonta) által a Halmajugra 07/135 és 106/4 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett 20MW teljesítményű fotovoltaikus naperőmű létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás.
Előzetes vizsgálati dokumentáció letöltése: innen
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/02179/2017.
Ügy tárgya: ZF Hungária Ipari és Kereskedelmi Kft. (Eger), által az Eger, 9850/1 hrsz-ú ingatlanon létesíteni tervezett összeszerelő üzemre vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás.
Dokumentáció letöltése: innen
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/2115/2017.
Ügy tárgya: Heves Megyei Vízmű Zrt. (Eger) által Gyöngyös 0263/2 és 0263/5 szám alatti telephelyen tervezett nem veszélyes hulladékok hasznosítás (iszaprothasztás, komposztálás) tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati engedélyezési eljárás.
Egységes Környezethasználati Engedély Dokumentáció letöltése: innen
Hulladékgazdálkodási Engedélykérelem Dokumentáció letöltése: innen
Levegőtisztaságvédelmi Dokumentáció letöltése: innen

Határozat letöltése: innen

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/01688/2017.
Ügy tárgya: NIPÜF Hatvan Ipari Park Kft. (Budapest) által Hatvan város nyugati részén a Robert Bosch út és az M3 autópálya közötti területen (0331/75 hrsz) tervezett ipari park fejlesztésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás.
Előzetes vizsgálati dokumentáció megtekintése: itt
Hatástávolság számítás megtekintése: itt
Új tervezési alaprajz megtekintése: itt
Meghatalmazás megtekintése: itt
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/01450/2017.
Ügy tárgya: Apolló Kft. (Kecskemét) megbízásából eljáró GeoSafe Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. (Debrecen) kérelmére indult, a Kápolna 0161/3 és 0161/4 helyrajzi számú ingatlanokon tervezett homokbánya létesítésére vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás.
Kérelem megtekintése: itt
Környezeti hatásvizsgálati dokumentáció letöltése: innen
Hiánypótlási dokumentáció (2017.03.29.) letöltése: innen
Hiánypótlási dokumentáció (2017.05.02.) megtekintése: itt
Közlemény megtekintése: itt

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/01449/2017.
Ügy tárgya: Apolló Kft. kérelmére Kál 049/3 helyrajzi számú ingatlanon tervezett „Kál-Apolló” védőnevű homokbánya létesítése környezeti hatásvizsgálati eljárásban.
Környezeti hatásvizsgálati dokumentáció megtekintése: itt
Mellékletek letöltése: innen
Közérthető összefoglaló megtekintése: itt
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eljárás száma: HE-02/KVTO/01432/2017.
Eljárás tárgya: A Leier Hungária Kft. (Győr) részére a Mátraderecskei Fióktelepén tégla- és cserépgyártás tevékenységre vonatkozóan kiadott, 4484-18/2012. számú egységes környezethasználati engedély kötelező felülvizsgálati eljárása.
Felülviszgálati dokumentáció megtekintése: itt
Mellékletetek letöltése: innen
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/01418/2017.
Ügy tárgya: Privatus Consulting s.r.o. Magyarországi Fióktelepe (Budapest) által Sirok 059 hrsz. alatti ingatlanon tervezett meddőhasznosítás tevékenység előzetes vizsgálati eljárásban.
Előzetes vizsgálati dokumentáció megtekintése: itt

Mellékletek letöltése: innen
Közlemény letöltése: innen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/01410/2017.
Ügy tárgya: A Kvarc-Group Kft. által az „Egerszólát II. - homok” védőnevű bánya kapacitásbővítésére vonatkozóan kezdeményezett környezeti hatásvizsgálati eljárás.
Dokumentáció letöltése: innen
Melléklet megtekintése: itt
Hiánypótlási dokumentáció letöltése: innen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/01366/2017.
Ügy tárgya: Zalakerámia Zrt. (Tófej) megbízásából eljáró Végh és Végh Munka-, Környezet-, és Tűzvédelmi Mérnökiroda és Szolgáltató Kft. (Celldömölk) kérelmére indult, a Szurdokpüspöki I. – kovaföld, pumicit” védnevű bánya termelési kapacitásának tervezett bővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás.
Kérelem letöltése: innen
Előzetes vizsgálati dokumentáció letöltése: 1. rész; 2.rész
Hiánypótlási dokumentáció 1. (2017.03.20.) letöltése: innen
Hiánypótlási dokumentáció 2. (2017.03.21.) megtekintése: itt
Közlemény megtekintése: itt
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/01282/2017.
Ügy tárgya: MVM Zrt. Lőrinci, erőművi telephelyen feltárt szennyezettség tényfeltárási záródokumentációjának és műszaki beavatkozási tervének elbírálása
Záródokumentáció letöltése: innen
Záródokumentáció melléklet letöltése: innen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/01204/2017.
Ügy tárgya: Füzesabonyi Kavicsértékesítő Kft. által a „Szihalom II kavics” védőnevű bánya kapacitásbővítésére vonatkozóan kezdeményezett környezeti hatásvizsgálati eljárás.
Környezeti hatásvizsgálati engedélyezési dokumentáció letöltése: innen
Mellékletek megtekintése: itt
Tájékoztatás letöltése: innen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/01203/2017.
Ügy tárgya: ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 13.) megbízásából eljáró Elektromos Műszaki Szolgáltató Kft. (2100 Gödöllő, Repülőtéri út 11.) kérelmére indult, Visonta település külterületén a Tóth Tanya OTR állomás átépítés kapcsán 20 kV-os légvezeték létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás.
Kérelem és előzetes vizsgálati dokumentáció letöltése: innen
Kérelem helyesbítésének letöltése: innen

Közlemény megtekintése: itt
Hiánypótlási dokumentáció (2017.03.08.) megtekintése: itt
Hiánypótlási dokumentáció (2017.03.21.) megtekintése: itt
Hiánypótlási dokumentáció (hrsz. helyesbítés) (2017.03.30.) megtekintése: itt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/01031/2017.
Ügy tárgya: Az M.Konténer Kft. által a Heves, Egri út 27. szám alatti (038/7 és 038/6 hrsz.) telephelyen üzemeltetett fémhulladék gyűjtő, előkezelő telep kapacitásbővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás.
Az előzetes vizsgálati dokumentáció megtekintése: itt
Közlemény letöltése: innen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/00894/2017.
Ügy tárgya: ÉMRHK Kft. (Tiszabábolna) által az Eger 10536/5 hrsz alatti telephelyen tervezett nem veszélyes hulladékok hasznosítása (komposztálás) tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati engedélyezési eljárás.
Dokumentációk:
- Egységes környezethasználati engedély kérelem
- Hulladékgazdálkodási engedély kérelem (Nem veszélyes hulladékok hasznosítása komposztálással)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/00757/2017.
Ügy tárgya: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kérelmére indult, a 23. számú és 25. számú főutak Bátonyterenye-Ózd közötti 2x2 sávos fejlesztésének Heves megyei szakaszára vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás.
Kérelem letöltése: innen
Közlemény letöltése: innen
A kérelemhez csatolandó dokumentumok letöltése: innen
Környezeti hatástanulmány letöltése:
- I. Általános melléklet
- II. Forgalmi melléklet
- III. Zajvédelmi mellékletek: Zajábrák; Zajmérések-Zajtáblázatok
- IV. Levegővédelmi melléklet
- V. Élővilágvédelmi melléklet
- VI. Környezetvédelmi helyszínrajzok
Klímaváltozás kockázatelemzés
- Környezeti hatástanulmány
- Környezeti hatástanulmány összefoglaló
Natura hatásbecslési dokumentáció letöltése: innen
Előzetes régészeti dokumentáció letöltése: innen
Közmeghallgatás videofelvételei (Pétervására, 2017.február 13.):
- 1. videó;
- 2. videó;
- 3. videó.
Hiánypótlási dokumentáció (2017.02.21.) letöltése: innen
Hiánypótlási dokumentáció (2017.03.10.) letöltése: innen
Közmeghallgatás videofelvétele (Bükkszenterzsébet, 2017. március 16.): megtekintés

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/00696/2017.
Ügy tárgya: MVM GTER Zrt. részére a Lőrinci 1476/5 helyrajzi számú ingatlanon lévő Lőrinci Gázturbinás Erőmű üzemeltetésére kiadott KTVF:1086-27/2012. számú egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára irányuló eljárás.
Kérelem letöltése: innen
Dokumentációk letöltése: dok-1; zajvizsgálat; alapállapot vizsgálat
Közérthető összefoglaló letöltése: innen
Hiánypótlási dokumentáció (2017.02.24.) letöltése: innen
Hiánypótlási dokumentáció (2017.03.17.) letöltése: innen
Hiánypótlási dokumentáció (2017.04.20.) letöltése: innen
Értesítés letöltése: innen
Határozat (egységes környezethasználati engedély) letöltése: innen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/00045/2017. (BO/16/8214/2016.)
Ügy tárgya: Besenyőteleki Agrár Zrt. kérelmére indult, a Besenyőtelek 043 helyrajzi számú ingatlanon lévő tehenészeti telepre vonatkozó teljesítményértékelési eljárás.
Kérelem letöltése: innen
Dokumentáció és kiegészítései letöltése: innen,
Térképek letöltése: innen
Tervezői jogosultságok letöltése: innen
Hiánypótlás letöltése: innen

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/00653/2017.
Ügy tárgya: ZF Hungária Kft. (Eger), által az Eger, 9850/1 hrsz-ú ingatlanon létesíteni tervezett összeszerelő üzemre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás.
Közlemény letöltése: innen
Az előzetes vizsgálat részei:
- ZF Eger: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;
- Helyszínrajzok letöltése: innen
- Levegő zaj hatástér letöltése: innen

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/00016/2017. (BO/16/18309/2016., BO/16/18378/2016.)
Ügy tárgya: Kápolna településen homokbánya létesítésére és nemveszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó egyesített előzetes vizsgálati eljárás.
Kérelem letöltése: innen
Közlemény letöltése: innen
Közös előzetes vizsgálati dokumentáció és mellékleteinek letöltése: innen
Közös előzetes vizsgálati dokumentáció kiegészítéseinek letöltése: innen
Kérelmező Tófalu Polgármestere észrevételére adott válaszának letöltése: innen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/00327/2017.
Ügy tárgya: CSABAcast Kft. (Apc), által az Apc,084/9 hrsz-ú ingatlanon üzemeltetni tervezett alumínium öntöde és megmunkáló üzemre vonatkozó egységes környezethasználati engedélyezési eljárás.
Kérelem letöltése: innen
Mellékletek: M-1-4; M-5-Zajvédelem; M-6; M-7; M-8-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma:
HE-02/KVTO/00018/2017. (BO/16/17574/2016.)
Ügy tárgya: "Recsk V. - diabáz" védőnevű bánya, bányászati tevékenység végzésére vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás.
Kérelem letöltése: innen
Közlemény letöltése: innen
Dokumentáció és kiegészítései letöltése:
-
Doumentációk: letöltés Mellékletek: 1-2.; 3-4.; 5-10.; 11-15.+térkép
Közmeghallgatás videofelvétele (2017. január 18. - Recsk): megtekintés
Tényállás tisztázó hiánypótlási dokumentáció (2017.01.04.) letöltése:
innen
Tényállás tisztázó hiánypótlási dokumentáció (2017.02.13.) letöltése: innen
Zajvédelmi szempontú kiegészítés (2017.02.27.) letöltése: innen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma:
HE-02/KVTO/00201-1/2017.
Ügy tárgya: Heves Megyei Vízmű Zrt. által üzemeltetett Gyöngyös város szennyvíztisztító telepen tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítás (rothasztás, komposztálás) előzetes vizsgálati eljárásban.
Kérelem letöltése: innen
Közlemény letöltése: innen

Előzetes vizsgálati dokumentáció
- letöltés: 1. rész; 2. rész; 3. rész; 4. rész; 5. rész
Mellékletek
-
letöltés: 1. rész; 2. rész; 3. rész; 4. rész; 5. rész
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma:
HE-02/KVTO/00017/2017. (BO/16/18493/2016.)
Ügy tárgya:
Robert Bosch Automotive Steering Kft. (Eger) által kezdeményezett, Maklár településen az M25 jelű autóút déli szakaszának a távlati 251. számú főúttal alkotott csomópontja, a távlati 251. számú főút, valamint a 2501. jelű ök. út körforgalmú csomópontja létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás
Kérelem letöltése: innen
Közlemény letöltése: innen
Dokumentáció és kiegészítései letöltése:  
- Dokumentáció:
letöltés Kiegészítései: - 1. - 2. - 3. - 4.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/03878/2017
Ügy tárgya: A RAB és RAB Sóder-Homok Bányászati Kft. (Heves) által üzemeltetett „Boconád II.-kavics és homok" védőnevű bánya teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása
Teljeskörű Környezetvédelmi Felülvizusgálat letöltése: innen

Melléklet letöltése: innen

Archív