A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról) alapján megjelenített információk.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/02179/2017.
Ügy tárgya: ZF Hungária Ipari és Kereskedelmi Kft. (Eger), által az Eger, 9850/1 hrsz-ú ingatlanon létesíteni tervezett összeszerelő üzemre vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás.
Dokumentáció letöltése: innen
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/2115/2017.
Ügy tárgya: Heves Megyei Vízmű Zrt. (Eger) által Gyöngyös 0263/2 és 0263/5 szám alatti telephelyen tervezett nem veszélyes hulladékok hasznosítás (iszaprothasztás, komposztálás) tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati engedélyezési eljárás.
Egységes Környezethasználati Engedély Dokumentáció letöltése: innen
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/01688/2017.
Ügy tárgya: NIPÜF Hatvan Ipari Park Kft. (Budapest) által Hatvan város nyugati részén a Robert Bosch út és az M3 autópálya közötti területen (0331/75 hrsz) tervezett ipari park fejlesztésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás.
Előzetes vizsgálati dokumentáció megtekintése: itt
Hatástávolság számítás megtekintése: itt
Új tervezési alaprajz megtekintése: itt
Meghatalmazás megtekintése: itt
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/01450/2017.
Ügy tárgya: Apolló Kft. (Kecskemét) megbízásából eljáró GeoSafe Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. (Debrecen) kérelmére indult, a Kápolna 0161/3 és 0161/4 helyrajzi számú ingatlanokon tervezett homokbánya létesítésére vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás.
Kérelem megtekintése: itt
Környezeti hatásvizsgálati dokumentáció letöltése: innen
Hiánypótlási dokumentáció (2017.03.29.) letöltése: innen

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/01449/2017.
Ügy tárgya: Apolló Kft. kérelmére Kál 049/3 helyrajzi számú ingatlanon tervezett „Kál-Apolló” védőnevű homokbánya létesítése környezeti hatásvizsgálati eljárásban.
Környezeti hatásvizsgálati dokumentáció megtekintése: itt
Mellékletek letöltése: innen
Közérthető összefoglaló megtekintése: itt
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eljárás száma: HE-02/KVTO/01432/2017.
Eljárás tárgya: A Leier Hungária Kft. (Győr) részére a Mátraderecskei Fióktelepén tégla- és cserépgyártás tevékenységre vonatkozóan kiadott, 4484-18/2012. számú egységes környezethasználati engedély kötelező felülvizsgálati eljárása.
Felülviszgálati dokumentáció megtekintése: itt
Mellékletetek letöltése: innen
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/01418/2017.
Ügy tárgya: Privatus Consulting s.r.o. Magyarországi Fióktelepe (Budapest) által Sirok 059 hrsz. alatti ingatlanon tervezett meddőhasznosítás tevékenység előzetes vizsgálati eljárásban.
Előzetes vizsgálati dokumentáció megtekintése: itt

Mellékletek letöltése: innen
Közlemény letöltése: innen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/01410/2017.
Ügy tárgya: A Kvarc-Group Kft. által az „Egerszólát II. - homok” védőnevű bánya kapacitásbővítésére vonatkozóan kezdeményezett környezeti hatásvizsgálati eljárás.
Dokumentáció letöltése: innen
Melléklet megtekintése: itt
Hiánypótlási dokumentáció letöltése: innen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/01366/2017.
Ügy tárgya: Zalakerámia Zrt. (Tófej) megbízásából eljáró Végh és Végh Munka-, Környezet-, és Tűzvédelmi Mérnökiroda és Szolgáltató Kft. (Celldömölk) kérelmére indult, a Szurdokpüspöki I. – kovaföld, pumicit” védnevű bánya termelési kapacitásának tervezett bővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás.
Kérelem letöltése: innen
Előzetes vizsgálati dokumentáció letöltése: 1. rész; 2.rész
Hiánypótlási dokumentáció 1. (2017.03.20.) letöltése: innen
Hiánypótlási dokumentáció 2. (2017.03.21.) megtekintése: itt
Közlemény megtekintése: itt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/01204/2017.
Ügy tárgya: Füzesabonyi Kavicsértékesítő Kft. által a „Szihalom II kavics” védőnevű bánya kapacitásbővítésére vonatkozóan kezdeményezett környezeti hatásvizsgálati eljárás.
Környezeti hatásvizsgálati engedélyezési dokumentáció letöltése: innen
Mellékletek megtekintése: itt
Tájékoztatás letöltése: innen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/01203/2017.
Ügy tárgya: ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 13.) megbízásából eljáró Elektromos Műszaki Szolgáltató Kft. (2100 Gödöllő, Repülőtéri út 11.) kérelmére indult, Visonta település külterületén a Tóth Tanya OTR állomás átépítés kapcsán 20 kV-os légvezeték létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás.
Kérelem és előzetes vizsgálati dokumentáció letöltése: innen
Kérelem helyesbítésének letöltése: innen

Közlemény megtekintése: itt
Hiánypótlási dokumentáció (2017.03.08.) megtekintése: itt
Hiánypótlási dokumentáció (2017.03.21.) megtekintése: itt
Hiánypótlási dokumentáció (hrsz. helyesbítés) (2017.03.30.) megtekintése: itt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/01031/2017.
Ügy tárgya: Az M.Konténer Kft. által a Heves, Egri út 27. szám alatti (038/7 és 038/6 hrsz.) telephelyen üzemeltetett fémhulladék gyűjtő, előkezelő telep kapacitásbővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás.
Az előzetes vizsgálati dokumentáció megtekintése: itt
Közlemény letöltése: innen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/00894/2017.
Ügy tárgya: ÉMRHK Kft. (Tiszabábolna) által az Eger 10536/5 hrsz alatti telephelyen tervezett nem veszélyes hulladékok hasznosítása (komposztálás) tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati engedélyezési eljárás.
Dokumentációk:
- Egységes környezethasználati engedély kérelem
- Hulladékgazdálkodási engedély kérelem (Nem veszélyes hulladékok hasznosítása komposztálással)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/00757/2017.
Ügy tárgya: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kérelmére indult, a 23. számú és 25. számú főutak Bátonyterenye-Ózd közötti 2x2 sávos fejlesztésének Heves megyei szakaszára vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás.
Kérelem letöltése: innen
Közlemény letöltése: innen
A kérelemhez csatolandó dokumentumok letöltése: innen
Környezeti hatástanulmány letöltése:
- I. Általános melléklet
- II. Forgalmi melléklet
- III. Zajvédelmi mellékletek: Zajábrák; Zajmérések-Zajtáblázatok
- IV. Levegővédelmi melléklet
- V. Élővilágvédelmi melléklet
- VI. Környezetvédelmi helyszínrajzok
Klímaváltozás kockázatelemzés
- Környezeti hatástanulmány
- Környezeti hatástanulmány összefoglaló
Natura hatásbecslési dokumentáció letöltése: innen
Előzetes régészeti dokumentáció letöltése: innen
Közmeghallgatás videofelvételei (Pétervására, 2017.február 13.):
- 1. videó;
- 2. videó;
- 3. videó.
Hiánypótlási dokumentáció (2017.02.21.) letöltése: innen
Hiánypótlási dokumentáció (2017.03.10.) letöltése: innen
Közmeghallgatás videofelvétele (Bükkszenterzsébet, 2017. március 16.): megtekintés

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/00696/2017.
Ügy tárgya: MVM GTER Zrt. részére a Lőrinci 1476/5 helyrajzi számú ingatlanon lévő Lőrinci Gázturbinás Erőmű üzemeltetésére kiadott KTVF:1086-27/2012. számú egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára irányuló eljárás.
Kérelem letöltése: innen
Dokumentációk letöltése: dok-1; zajvizsgálat; alapállapot vizsgálat
Közérthető összefoglaló letöltése: innen
Hiánypótlási dokumentáció (2017.02.24.) letöltése: innen
Hiánypótlási dokumentáció (2017.03.17.) letöltése: innen
Hiánypótlási dokumentáció (2017.04.20.) letöltése: innen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/00045/2017. (BO/16/8214/2016.)
Ügy tárgya: Besenyőteleki Agrár Zrt. kérelmére indult, a Besenyőtelek 043 helyrajzi számú ingatlanon lévő tehenészeti telepre vonatkozó teljesítményértékelési eljárás.
Kérelem letöltése: innen
Dokumentáció és kiegészítései letöltése: innen,
Térképek letöltése: innen
Tervezői jogosultságok letöltése: innen
Hiánypótlás letöltése: innen

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/00653/2017.
Ügy tárgya: ZF Hungária Kft. (Eger), által az Eger, 9850/1 hrsz-ú ingatlanon létesíteni tervezett összeszerelő üzemre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás.
Közlemény letöltése: innen
Az előzetes vizsgálat részei:
- ZF Eger: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;
- Helyszínrajzok letöltése: innen
- Levegő zaj hatástér letöltése: innen

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/00016/2017. (BO/16/18309/2016., BO/16/18378/2016.)
Ügy tárgya: Kápolna településen homokbánya létesítésére és nemveszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó egyesített előzetes vizsgálati eljárás.
Kérelem letöltése: innen
Közlemény letöltése: innen
Közös előzetes vizsgálati dokumentáció és mellékleteinek letöltése: innen
Közös előzetes vizsgálati dokumentáció kiegészítéseinek letöltése: innen
Kérelmező Tófalu Polgármestere észrevételére adott válaszának letöltése: innen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma: HE-02/KVTO/00327/2017.
Ügy tárgya: CSABAcast Kft. (Apc), által az Apc,084/9 hrsz-ú ingatlanon üzemeltetni tervezett alumínium öntöde és megmunkáló üzemre vonatkozó egységes környezethasználati engedélyezési eljárás.
Kérelem letöltése: innen
Mellékletek: M-1-4; M-5-Zajvédelem; M-6; M-7; M-8-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma:
HE-02/KVTO/00018/2017. (BO/16/17574/2016.)
Ügy tárgya: "Recsk V. - diabáz" védőnevű bánya, bányászati tevékenység végzésére vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás.
Kérelem letöltése: innen
Közlemény letöltése: innen
Dokumentáció és kiegészítései letöltése:
-
Doumentációk: letöltés Mellékletek: 1-2.; 3-4.; 5-10.; 11-15.+térkép
Közmeghallgatás videofelvétele (2017. január 18. - Recsk): megtekintés
Tényállás tisztázó hiánypótlási dokumentáció (2017.01.04.) letöltése:
innen
Tényállás tisztázó hiánypótlási dokumentáció (2017.02.13.) letöltése: innen
Zajvédelmi szempontú kiegészítés (2017.02.27.) letöltése: innen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma:
HE-02/KVTO/00201-1/2017.
Ügy tárgya: Heves Megyei Vízmű Zrt. által üzemeltetett Gyöngyös város szennyvíztisztító telepen tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítás (rothasztás, komposztálás) előzetes vizsgálati eljárásban.
Kérelem letöltése: innen
Közlemény letöltése: innen

Előzetes vizsgálati dokumentáció
- letöltés: 1. rész; 2. rész; 3. rész; 4. rész; 5. rész
Mellékletek
-
letöltés: 1. rész; 2. rész; 3. rész; 4. rész; 5. rész
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ügy száma:
HE-02/KVTO/00017/2017. (BO/16/18493/2016.)
Ügy tárgya:
Robert Bosch Automotive Steering Kft. (Eger) által kezdeményezett, Maklár településen az M25 jelű autóút déli szakaszának a távlati 251. számú főúttal alkotott csomópontja, a távlati 251. számú főút, valamint a 2501. jelű ök. út körforgalmú csomópontja létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás
Kérelem letöltése: innen
Közlemény letöltése: innen
Dokumentáció és kiegészítései letöltése:  
- Dokumentáció:
letöltés Kiegészítései: - 1. - 2. - 3. - 4.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archív