Járványküszöbérték alá csökkent megyénkben az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma. Heves megye valamennyi fekvőbeteg ellátó intézetében feloldották a korábban elrendelt látogatási tilalmakat.

A figyelőszolgálatban résztvevő megyei praxisokból származó adatok alapján készített becslés szerint 2019. március 4. és március 10. között már csak 220 fő fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.
A 10. héten orvoshoz fordult betegek kormegoszlása az alábbiak szerint alakult:
• A betegek 36,0%-a a 14 éven aluliak korcsoportjából került ki. Megbetegedések leginkább a 3-5 évesek, valamint a 10-14 évesek korosztályában fordultak elő. Az 1 éven aluliak korcsoportjából nem jelentettek megbetegedést.
• A 14 éven felüliek közül került ki a betegek 64,0%-a. Nagy számban voltak érintettek a 15-24 évesek, a 25-34 évesek, de a legtöbb megbetegedést a 60 éven felüliek korcsoportjából jelentették. Minden korcsoport érintett volt a betegségben.

Heves megyében a 10. héten a 100 000 lakosra jutó, influenzaszerű tünetekkel orvoshoz forduló betegek aránya 72,0 százezrelék, ami ún. járvány-küszöb érték (150 százezrelék) alatti alacsony influenza aktivitást mutat.

(Heves Megyei Kormányhivatal)