Az Egri Járási Hivatal 2019. november 12–13-án nyilvános sorsolást tart az Egyetértés Mezőgazdasági Szövetkezet használatában lévő, részarány-földtulajdonú földek kiadása céljából. Előzetes tájékoztató fórumra is várják az érintetteket.

Az Egri Járási Hivatal Földművelésügyi Osztálya 2019. november 12–13-án nyilvános sorsolást tart a 3326 Ostoros, Nagyvölgy u. 2. szám alatti Egyetértés Mezőgazdasági Szövetkezet használatában lévő, részarány-földtulajdonú földek kiadása céljából.

Az eljáró hatóság a sorsolás lebonyolításával, valamint az ahhoz kapcsolódó egyes eljárási szabályokkal kapcsolatban 2019. október 15-én 16.00 órakor tájékoztató fórumot tart az Ostoros, Szent István tér 2. szám alatti Rédei Miklós Közösségi Házban.

Napirendi pontok:

1. Tájékoztatás a sorsolási eljárás lebonyolításáról
2. A sorsoláshoz kapcsolódó iratminták bemutatása, tájékoztatás a kitöltéssel kapcsolatban
(egyezségi nyilatkozatok, jogutódlás, meghatalmazás bejelentése)
3. Általános tájékoztatás a kapcsolódó földhivatali eljárásokról

A fórumon az általános tájékoztató mellett lehetőség nyílik a felmerült kérdések megválaszolására, valamint a sorsolásra kerülő földrészletek térképi beazonosítására is.

A sorsolás eredményes lebonyolítása érdekében kérjük, hogy a fórumon minél többen vegyenek részt!

A sorsolási eljárásról, valamint a szükséges nyomtatványokról tájékoztatót olvashat IDE kattintva. Az iratmintákat megtalálja jobb oldalon, a kapcsolódó anyagok között!

(Heves Megyei Kormányhivatal)