2017. május 10-én került megrendezésre a Professional Project Life Nonprofit Kft. által szervezett Project Life Management Konferencia, melynek központi témája a munkavállalói és munkáltatói egyensúly – mint a vállalkozás sikeréhez vezető út egyik alapkövetelményének – megteremtése, a fenntartható működés és a felelős foglalkoztatás volt.

A szervezők meghívására a szakmai rendezvényt Dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja nyitotta meg, majd később plenáris előadóként a Kormányhivatal családbarát stratégiájáról, valamint a felelős foglalkoztatáshoz szükséges jó gyakorlat kialakításáról szóló előadásával is részt vett a konferencián.

„Őszintén remélem, hogy a közeljövőben már a mindennapi gyakorlatunk része lesz mindaz, amit ma felelős foglalkoztatásként és vállalati felelősségvállalásként határozunk meg. A Kormány egyértelműen kifejezésre juttatja, hogy partneri viszonyra törekszik mindazokkal a vállalkozásokkal, amelyek e célokért - a jogszabályi előírások betartásán túl - saját eszközeikkel is tenni akarnak.” – hangsúlyozta a köszöntőjében a kormánymegbízott.

Dr. Pajtók Gábor, a köszöntő gondolatokon túl megnyitójában a Vállalati Felelősségvállalás (Corporate Social Responsibility, röviden CSR) napjainkban betöltött fontosságát hangsúlyozta, kiemelve, hogy a CSR  jelentősége abban mutatkozik meg, hogy egyenesen kimondja: a szervezetnek - a nemzetközi magatartási normákkal való összhang biztosítása mellett – tekintettel kellene lennie a társadalmi-, környezeti-, jogi-, kulturális-, politikai- és szervezeti sokféleségre, valamint a gazdasági környezet különbségeire.

„A mai nap kérdései a sikeres vállalkozás és fenntartható működés alappillérét jelentő, elégedett munkavállaló köré csoportosulnak. Mik a munkavállalók elvárásai? Hogyan oszlanak meg a szerepkörök a kormányzat, a munkáltatók és munkavállalók között? Hogyan alakítható ki a munka és a magánélet egyensúlya, és ebben hogyan tud hatékonyan közreműködni a felelős foglalkoztató? Milyen szerepe van a családnak?” – emelte ki dr. Pajtók Gábor.

A konferencia plenáris előadójaként a kormánymegbízott a Heves Megyei Kormányhivatal működésén és megvalósított eredményein keresztül mutatta be, hogy milyen lehetőségei vannak egy közszolgáltatásra berendezkedett szervnek a foglalkoztatásban, hogyan válhat felelős foglalkoztatóvá, illetve melyek azok a programok, amelyeket megvalósítására egy közigazgatási foglalkoztatónak reális lehetőség nyílik.

Előadásának nyitásaként a kormánymegbízott hangsúlyozta: a közigazgatás rendszere alapvetően más súlypontokkal bír, mint a versenyszféráé, így annak intézkedéseit más nézőpontból kell vizsgálni. Ezeken kívül nem mellékes az sem, hogy a megyei kormányhivatal immáron több mint 1200 főt foglalkoztat, ezért az, hogy a munkahelyet a munkavállalók igényeinek megfelelően alakítsák ki, nem is olyan egyszerű feladat.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok szakmai értelemben már jelenleg is megkerülhetetlen tényezői a mai közfeladat-ellátásnak. Bízom abban, hogy a megkezdett úton tovább haladva a jövőben egy olyan munkahely lesz Hivatalunk, amely a szakmai feladatellátáson túl egyre szélesebb körben és többféle eszközzel lesz képes teret adni munkatársai igényeinek, és meg fogja tudni teremteni a stabil jövőképet és hosszútávon is megvalósítható szellemileg kreatív foglalkoztatást. – hangsúlyozta a kormánymegbízott.

Dr. Pajtók Gábor kiemelte: fontosnak tartja az eddig elért eredményeket, azt, hogy a hivatalában sikerült egy belső kommunikációs csatornát létrehozni, kollégái munkahelyi mozgásfejlesztésen, meghatározott időközönként egészségügyi szűrővizsgálatokon vehetnek részt, valamint közösségi térként sikerült felújítaniuk az egyik, hivatal tulajdonában lévő ingatlant is. Ezeken kívül fontos lépésnek tartja azt is, hogy – amennyiben igény van rá – nyári tábort is indítanak a munkavállalók gyermekeinek.

A Kormányhivatal jövőképének része azon fiatal kollégák munkájának figyelemmel kísérése is, akik később a szervezet vezetőivé válhatnak – fontos azonban látni, hogy értékrendjük nagyban függ attól, hogy a jelenlegi vezetők milyen útravalót adnak át részükre. 

A legfontosabb eredmény, amelyet a Heves Megyei Kormányhivatal a foglalkoztatás területén eddig elért, a Családbarát munkahely, valamint az OFA Nonprofit Kft. által adományozott Felelős foglalkoztató cím. A kormánymegbízott elmondta: ezek a címek a humánerőforrásra fókuszáló, jóléti intézkedések bevezetését támogató vezetői szemléletmódra utalnak, amelyek elősegítik a munka és magánélet egyensúlyát biztosító családbarát munkahelyi közeg kialakítását.

Előadása zárásaként Dr. Pajtók Gábor hangsúlyozta: a cél az, hogy a Heves Megyei Kormányhivatal – mint szervezet – egyre magasabb fejlettségi szintet érjen el a felelős foglalkoztatás terén, és hogy ezt a kollégái napi szinten is érezzék.

A Konferencián a kormánymegbízott mellett előadást tartott többek Cseresnyés Péter munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár, valamint Novák Katalin, család- és ifjúságügyért és nemzetközi ügyekért felelős államtitkár, valamint a foglalkoztatási szakterület munkaadói és munkavállalói szervezeteinek képviselői.

Az elhangzó előadások a munkaerőpiac jellemzőinek, a munkavállalók és munkáltatók elvárásainak és tapasztalatainak, az iskola és család szerepének, vagy akár az elkövetkezendő évek, évtizedek kihívásainak területeit érintették.

(Heves Megyei Kormányhivatal - Kommunikáció)