A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapján összevont önkormányzati főépítészi vizsgát tart Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal állami főépítésze a Baranya és Heves Megyei Kormányhivatalok állami főépítészeivel közösen.

Vizsgajelentkezés határideje: 2019. október 18. (péntek) 12 óráig
Vizsga időpontja: 2019. november 5. (kedd) 10 óra

Helyszín: Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.

A vizsgára történő jelentkezést az illetékes állami főépítésznél kell intézni.
Cím: Heves Megyei Kormányhivatal
Fajcsák Dénes Állami Főépítész
3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

A vizsgára történő jelentkezés feltétele:

 • a vizsgára jelentkező főépítészi tevékenységének helye: Heves megye, vagy
 • a vizsgára jelentkező állandó lakóhelye: Heves megye legyen.

A vizsgára történő jelentkezés eljárása:
A főépítészi vizsga eljárásrendjének 3. sz. függelékében nevesített „Törzslap I.” nyomtatvány kitöltése, a szakirányú végzettséget igazoló oklevél egyszerű másolatának megküldése az illetékes állami főépítésznek, valamint az eredeti okiratok bemutatása.

A vizsga alóli mentesség:
A főépítészi vizsga alóli részleges vagy teljes mentesség kéréséhez a főépítészi vizsga eljárásrendjének 7. sz. függelék szerinti kérelmét kell benyújtani a vizsgaszervezőnek. A kérelem elbírálásához szükséges szempontok:

 • általános rész alól:
  - építésügyi szakvizsga
  - közigazgatási szakvizsga
  - kamarai jogosultsági vizsga általános rész
  - OKJ műszaki ellenőri vizsgamegléte esetén adható mentesség.

 • különös rész egy része alól:
  - okl. építészmérnök esetében településtervezési kamarai jogosultsági vizsga megléte esetén a településtervezés különös részre vonatkozóan
  - okl. építészmérnök és okl. településmérnök (egyidejűleg mindkét diplomával rendelkezők) esetében az építész tervezői jogosultsági vizsga megléte esetén az építészeti különös részre vonatkozóan adható mentesség.A különös rész egy része alól mentesítetteknek egy készségkérdést és egy tervdokumentáció bírálatot kell teljesíteniük.

Letölthető dokumentumok:

A főépítészi vizsga eljárásrendje
(benne a jelentkezési lap: 3. sz. függelék, a mentességi kérelem űrlapja: 7. sz. függelék)
Főépítészi tevékenységet meghatározó jogszabályok

Általános követelmények
Építészeti különös vizsgakérdések
Településrendezési különös vizsgakérdések
Készségkérdések
Makovecz modell
Makovecz vizsga válasszal

A vizsgával kapcsolatban további tájékoztatás a [[[LgTPFy3TMOZmFqY3Nhay5kZW5lc0BoZXZlcy5nb3YuaHU=]]] címen kérhető.

(Heves Megyei Kormányhivatal)