2012-ben április 28-át a munkabalesetben elhunyt, illetve megrokkant munkavállalók tiszteletére hivatalosan is emléknappá nyilvánították Magyarországon. Ennek apropójából a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala idén Munkavédelmi Nyílt Nappal egybekötött emléknapot tartott a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában.

A Nyílt Napon a Kormányhivatalon, mint munkavédelemi szakterület állami szereplőjén túl a megye munkaadó szervezetinek képviselői jelentek meg. A rendezvény elsődleges célja a megemlékezésen túl a munkavédelem hatályos szabályozásának, valamint az állami segítségnyújtás lehetőségeinek bemutatása volt, emellett a szervezők az állami és munkaadói szervezetek közötti párbeszédnek is teret biztosítottak.

A rendezvényen elmondott megnyitó beszédében dr. Seszták Attila, a Heves Megyei Kormányhivatal főigazgatója kiemelte: ez az emléknap a felelősségvállalás jó példája, de több is annál. Előzménye 1914-ig nyúlik vissza – Kanadában ezen a napon fogadták el azt a munkahelyi balesetbiztosítási szabályozást, melynek hatására az első munkavédelmi hivatalt létrehozták.

A magyar jogi helyzet tekintetében elmondható, hogy a munkavédelem területét egészen komolyan átszövik a különböző szabályozások – legyen szó az Alaptörvényről, mely garantálja a munkához való jogot, vagy az egyéb normákról, akár a Büntető Törvénykönyvről, akár más, a közigazgatásban és egyéb ágazatban megjelenő jogszabályról. Fontos látni azonban, hogy önmagában a jogszabályok puszta betartása nem biztosítja a munkavállalók életének és testi épségének megvédését – hívta fel a figyelmet Dr. Seszták Attila.

A hazai munkabaleseti statisztikai adatokkal kapcsolatban a főigazgató elmondta: míg 2011-ben közel 17 ezer esemény történt az országban, 2016-ban már 23 ezer esetet regisztráltak. Ez az arányszám a halálos kimenetelű balesetek viszonylatában is megmutatkozott – az említett években 80, illetve 84 munkavégzéssel kapcsolatos haláleset történt.

Sajnálatos – de törvényszerű – módon a balesetekből Heves megye is kivette a részét. Megyénkben tavaly 800 eseményt jelentettek be, melyből 6 követelt halálos áldozatot; a 2017. év első negyedéve pedig már szintén hozott magával tragédiát.

Az emléknap mottója: „Emlékezz a halottakra, és harcolj az élőkért!” – emelte ki a főigazgató, aki szerint a harc abban kell, hogy megmutatkozzon, hogy ne elégedjünk meg a törvényszerűségekkel. Egy emberélet is túl nagy ár. Harcolni kell azért, hogy a statisztikai adatok pozitív irányba változzanak.
Dr. Seszták Attila hangsúlyozta, a szakmai nap első és legfontosabb kérdése a felelősségvállalás, valamint a társadalmi felelősségvállalás.

A gyertyagyújtást követően Dr. Madarász Gyula, a Nemzetgazdasági Minisztérium orvos tanácsadója tartotta meg előadását, mutatta be a munkavédelem helyzetét, és nyújtott segítséget a munkáltatók megelőzési stratégiájának kialakításához.

Az orvos tanácsadó tájékoztatást adott az ellenőrzési tapasztalatokról, a munkabiztonsági intézkedések, valamint a bejelentési fegyelem fontosságáról, illetve szót ejtett a legfontosabb jogszabályi változásokról is.

Veres Zoltán, a Heves Megyei Kormányhivatal munkavédelmi szakterületének főosztályvezetője prezentációját „A Munkavédelem Nemzeti Politikája” címen tartotta meg, majd beszámolt a 2017. évre szóló munkavédelmi ellenőrzési irányelvekről, valamint az ellenőrzésre vonatkozó hatósági ellenőrzési tervekről.

Az előadássorozat utolsó állomásaként Veres Pál, a Kormányhivatal munkavédelmi szakmai koordinátora tartotta meg kétrészes előadását, aki beszámolt a munkavédelmi hatóság 2016. évi hatósági tapasztalatairól, majd a tavalyi és idei évet érintő jogszabályváltozásokat tárta a hallgatóság elé.

Délutánra a konzultációé és a tanácsadásé lett a főszerep. A munkavállalók és a munkáltatók megvitathatták egymással munkavédelmi gyakorlataikat, valamint választ kaphattak az előadóktól is fontosabb kérdéseikre.

A Munkavédelmi Nyílt Nap eredményesen zárult le mind a jelenlévők, mind pedig a munkavédelmi hatóság részésről.

(Kommunikáció - Heves Megyei Kormányhivatal)