Már gyűjti az adatokat Heves megyében az Influenza Figyelőszolgálatra kijelölt 40 orvosi praxis. A háziorvosok közül hárman a megbetegedési adatok gyűjtése mellett rendszeresen küldenek mintákat laboratóriumi vizsgálatra az influenzaszerű panaszokkal hozzájuk forduló páciensektől. Az adatok alapján nyomon követhető, hogy megyénkben melyik influenza törzs, milyen mértékben aktív. Október első hetében még járvány-küszöb érték alatti volt az aktivitás, csak a Hatvani járásból jelentettek megbetegedést.

Hazánkban - hasonlóan az Európai Influenza Surveillance Hálózathoz tartozó többi országhoz – megkezdődött az Influenza Figyelőszolgálat működése, amely Heves megyében 2017. év 40. hetétől (október 2. napjától) rögzít adatokat.

A Figyelőszolgálat klinikai adatgyűjtésére a megye területén működő háziorvosok 20%-a került felkérésre. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 2017. év 40. hetétől 2018. év 20. hetéig tartó szezonban 40 praxis lakosainak megbetegedési adatai alapján követhető nyomon az influenzaszerű megbetegedések alakulása Heves megyében.
A kijelölt praxisok között 16 felnőtt háziorvosi, 14 vegyes, valamint 10 gyermekorvosi körzet van.

Virológiai mintavételekre, adatgyűjtésre a Figyelőszolgálatra kijelölt háziorvosok közül megyénkben 3 fő került felkérésre (ún. sentinel vagy őrszem praxisok): 1 felnőtt háziorvos Hatvanból, 1 gyermekorvos Egerből, valamint 1 vegyes körzetet működtető családorvos Nagyréde községből.

Ezen körzetek a megbetegedési adatok gyűjtése mellett rendszeresen küldenek vizsgálati anyagot laboratóriumi vizsgálatra az influenzaszerű panaszokkal hozzájuk forduló páciensektől. A beérkezett minták eredményei alapján nyomon követhető, hogy megyénkben melyik influenza törzs cirkulál.

A Figyelőszolgálatban résztvevő megyei praxisokból származó adatok alapján készített becslés szerint 2017. október 2. és október 8. között Heves megyében 105 fő fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.
A megbetegedéseket a HMKH Hatvani Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályához jelentették. Az Egri és a Füzesabonyi Járási Hivatal illetékességi területéről nem jeleztek megbetegedést.

A 40. héten orvoshoz fordult betegek kormegoszlása az alábbiak szerint alakult:
- A betegek 19%-a a 15-24, 38%-a a 25-34, 38%-a a 35-59 éves korcsoportból került ki, 5%-uk 60 éven felüli volt.
- A 14 éven aluliak korcsoportjából nem jelentettek megbetegedést.

Heves megyében a 40. héten a 100 000 lakosra jutó, influenzaszerű tünetekkel orvoshoz forduló betegek aránya 33 százezrelék, ami ún. járvány-küszöb érték (150 százezrelék) alatti, alacsony influenza aktivitást mutat.

(Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály)