A Heves Megyei Kormányhivatal felhívja az ingatlantulajdonosok és földhasználók figyelmét arra, hogy a termőföld védelméről szóló törvény előírásai alapján az Agrárminisztérium elrendelte a 2020. évi határszemle végrehajtását. A kormányhivatal mezőgazdászai a határszemléket a megye erdő nélküli termőterületének legalább 10 százalékán július első felében kezdik meg és – a vegetációs időszak végéig, az időjárás függvényében – novemberben fejezik be.

A hasznosítási kötelezettség vizsgálatát a parlagfű elleni hatósági védekezés helyszíni ellenőrzési munkáival közösen kell végrehajtani. A határszemlén a hivatal elsősorban a mezőgazdasági termelésre alkalmas, és ennek megfelelő művelési ágban (szántó, rét, legelő, gyümölcsös, kert, stb.) nyilvántartott területeken a mellék- és ideiglenes hasznosítási, valamint a hasznosítási kötelezettség – amely a földhasználót/tulajdonost terheli – teljesítését ellenőrzi.

A parlagfű elleni védekezés keretében a gazdálkodóknak meg kell akadályozniuk a gyomnövény virágbimbós állapotának kialakulását.

A határszemlék további feladata a nyilvántartott és természetbeni állapot egyezőségének, a „beruházási területként” nyilvántartott földek hasznosításának ellenőrzése. Emellett a kivett művelési ágú területek újrahasznosításának, a különböző hatósági engedélyekben előírt kötelezettségek teljesítésének, valamint a termőföld engedély nélkül történt, más célú hasznosításának felderítése, illetve vizsgálata is ide tartozik.

Agrártámogatást igénylők számára fontos információ, hogy az ökológiai jelentőségű szántó és gyepterületek akkor támogathatók, ha mezőgazdasági termelés hiányában sem áll fenn a terület nagymértékű, súlyos lágyszárú, illetve maradandó fás szárú gyomosodása. Aki a hasznosítási, ideiglenes vagy mellékhasznosítási kötelezettséget elmulasztja, földvédelmi bírságot köteles fizetni, amely a hasznosítatlan terület aranykorona értékének 2000-szeres szorzata.

Felhívjuk a földhasználók, illetve a földtulajdonosok figyelmét, hogy tegyenek eleget a hasznosítási, valamint a parlagfű elleni védekezési kötelezettségüknek.

(Heves Megyei Kormányhivatal)