A Heves Megyei Kormányhivatal felhívja az ingatlantulajdonosok és földhasználók figyelmét arra, hogy a termőföld védelméről szóló törvény előírásai alapján az Agrárminisztérium elrendelte a 2019. évi határszemle végrehajtását. A járási hivatalok földhivatali osztályának mezőgazdászai a határszemléket a megye erdő nélküli termőterületének 15 százalékán május második felében kezdik meg és – a vegetációs időszak végéig, az időjárás függvényében – novemberben fejezik be.

A hasznosítási kötelezettség vizsgálatát a parlagfű elleni hatósági védekezés helyszíni ellenőrzési munkáival közösen kell végrehajtani. A határszemlén a hivatal elsősorban a mezőgazdasági termelésre alkalmas, és ennek megfelelő művelési ágban (szántó, rét, legelő, gyümölcsös, kert, stb.) nyilvántartott területeken a mellék- és ideiglenes hasznosítási, valamint a hasznosítási kötelezettség – amely a földhasználót/tulajdonost terheli – teljesítését ellenőrzi.

A parlagfű elleni védekezés keretében a gazdálkodóknak meg kell akadályozniuk a gyomnövény virágbimbós állapotának kialakulását.

A határszemlék további feladata a nyilvántartott és természetbeni állapot egyezőségének, a „beruházási területként” nyilvántartott földek hasznosításának ellenőrzése. Emellett a kivett művelési ágú területek újrahasznosításának, a különböző hatósági engedélyekben előírt kötelezettségek teljesítésének, valamint a termőföld engedély nélkül történt, más célú hasznosításának felderítése, illetve vizsgálata is ide tartozik.

2019-ben is kiemelt jelentőségű feladat a dűlőutak és a vízelvezető árkok állapotának felmérése. A mulasztónak a járási hivatal minden esetben felhívást küld kötelezettségének teljesítésére, amelyben határidőt állapít meg, illetve nem teljesítés esetére a várható szankcióról is tájékoztatást ad.

Agrártámogatást igénylők számára fontos információ, hogy az ökológiai jelentőségű szántó és gyepterületek akkor támogathatók, ha mezőgazdasági termelés hiányában sem áll fenn a terület nagymértékű, súlyos lágyszárú, illetve maradandó fás szárú gyomosodása. Aki a hasznosítási, ideiglenes vagy mellékhasznosítási kötelezettséget elmulasztja, földvédelmi bírságot köteles fizetni, amely a hasznosítatlan terület aranykorona értékének 2000-szeres szorzata.

Felhívjuk a földhasználók, illetve a földtulajdonosok figyelmét, hogy tegyenek eleget a hasznosítási, valamint a parlagfű elleni védekezési kötelezettségüknek.

(Heves Megyei Kormányhivatal)