A fiatalok korai munkatapasztalat- és jövedelemszerzésének segítésére indul idén is A nyári diákmunka elősegítése program. Az önkormányzatok mellett a mezőgazdaság, valamint a vendéglátás és turizmus területén működő vállalkozások is igényelhetnek támogatást nappali tagozaton tanuló diákok foglalkoztatásához. A Pénzügyminisztérium Heves megyében 100 millió forintot biztosít erre a célra.

Nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 16-25 év közötti diákok vehetnek részt a programban. A támogatás előfeltétele, hogy a közvetítést kérő diák nyilvántartásba vételt igényeljen a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán. A támogatás ugyanis kizárólag a járási hivatalok által kiközvetített diákok foglalkoztatásához nyújtható.

Ha vállalkozás a foglalkoztató, az állam a munkabér és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó együttes összegének 75 százalékát állja, míg az önkormányzatok, önkormányzati alaptevékenységet végző intézmények esetén a költségek 100 százalékát téríti. A támogatás iránti kérelmek kizárólag elektronikus úton nyújthatók be az illetékes járási hivatalok foglalkoztatási osztályára.

Tavaly Heves megyében közel 800 diák munkához jutását segítette program.

(Heves Megyei Kormányhivatal)