Hétfőn kezdetét vette a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar tisztújító választása, amelynek keretében Heves megye államigazgatási dolgozói 5 éves időtartamra saját képviselőket választanak az önkormányzattal rendelkező, kamaraként működő Testület országos és területi szerveibe.

A Kart a magyar Országgyűlés 2012-ben hívta életre azzal a céllal, hogy az államigazgatási pillérben foglalkoztatott közszolgákat egy olyan közös értékeken nyugvó, egységes hivatásrendbe fogja össze, amely hozzájárulhat a közigazgatás működése iránti állampolgári bizalom megerősödéséhez, egyúttal tagjai számára szakmai érdekképviseletet és jogvédelmet biztosít. A Kar részt vesz a tisztviselőket érintő jogszabályok előkészítésében, véleményezésében és felvállalva tagjai egyéni, vagy hivatásrendi problémáit, közreműködik azok megoldásában.

A Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar hitvallása szerint Magyarország jövőjének egyik kulcseleme a szakmája iránt elkötelezett, felkészült, megújulni kész, a korrupciót elutasító, magas etikai követelményeket érvényesítő tisztviselő, aki minden körülmények között korrekt szakmai partnere a mindenkori politikai vezetésnek.

A választáson a Heves Megyei Kormányhivatal munkatársain túl részt vesznek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Megyei szerve, a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatósága, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, a Hatvani, illetve Egri Tankerület, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a Központi Statisztikai Hivatal, valamint a Nemzeti Menekültügyi Hivatal Heves megyében dolgozó közszolgálati tisztviselői.

A Kar választása 2017. november 10-én pénteken zárul.

(Heves Megyei Kormányhivatal)