A 2018/2019. tanév május-júniusi érettségi vizsgáira 2019. január 21-től 2019. február 15-ig lehet jelentkezni, közép- és emelt szinten egyaránt. Azok, akik középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkeznek, a saját iskolájukban adhatják le jelentkezésüket. Azon Heves megyei lakosok számára, akik középiskolai tanulói jogviszonnyal már nem rendelkeznek, a Kormányhivatal működtet érettségi vizsgabizottságot és szervez vizsgát. Nekik az Oktatási Hivatal honlapján megtalálható jelentkezési lapot kell kitöltve, aláírva eljuttatni a Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztályának.

A tavaszi érettségi vizsgák 2019. május 3-án kezdődnek. Az írásbelikre május 24-éig kerül sor, tantárgyanként országosan egységes időpontokban. A vizsgarend már elérhető az Oktatási Hivatal honlapján. Az emelt szintű szóbeli vizsgák 2019. június 5. és június 13. között, a középszintű szóbeli vizsgák pedig 2019. június 17. és június 28. között zajlanak.

Fontos, hogy a felsőoktatási intézményekbe történő jelentkezés határideje február 15-e, és az a felvi.hu honlapon, az e-felvételi használatával történik. Az érettségi vizsgára és a felsőoktatási felvételi eljárásba külön-külön kell jelentkezést benyújtani, a két jelentkezés nem „váltja ki" vagy „helyettesíti" egymást.

Azok, akik nem rendelkeznek tanulói jogviszonnyal, a kormányhivatal szervezésében tehetnek érettségi vizsgát. A jelentkezéshez szükséges ügyintézés helye:

Heves Megyei Kormányhivatal
Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9. C- épület 226-os iroda

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a C épületbe való belépéshez a hivatal főportáján - jelenléti ív kitöltésével - vendégkártya igényelhető, amelyet az ügyintézés befejezése után vissza kell adni!

Részletes tájékoztató a jelentkezés menetéről, a követelményrendszerről és a vizsgadíjakról IDE kattintva olvasható.

(Heves Megyei Kormányhivatal - Kommunikáció)