A Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
Ügyfeleink számára a földhivatali osztályokon folyamatosan biztosítjuk az ügyek intézését az alábbi rendben.

1. Kérjük, hogy az elektronikus ügyintézést alkalmazzák, különösen az alábbi ügyek intézése során: tulajdoni lap másolat, térképmásolat, iratmásolat megrendelése, befizetési igazolások csatolása, illetve tájékoztatások kérése stb. Az előzőek szerinti ügyek az e-papír szolgáltatáson keresztül is bonyolíthatók. Az elektronikus beadványok fogadásához mind az öt Földhivatali Osztályunk önálló, az alábbiak szerinti hivatali kapu hozzáféréssel rendelkezik:
- Földhivatali Osztály 1. – Eger: HEVESKHFH1, KRID: 163391931
- Földhivatali Osztály 2. – Füzesabony: HEVESKHFH2, KRID: 667331332
- Földhivatali Osztály 3. – Gyöngyös: HEVESKHFH3, KRID: 563301333
- Földhivatali Osztály 4. – Hatvan: HEVESKHFH4, KRID: 467351112
- Földhivatali Osztály 5. – Heves: HEVESKHFH5, KRID: 363311913

2. A tulajdoni lapok, földhasználati lapok és térképmásolatok lekérdezése online – ügyfélkapun, vagy előfizetéssel rendelkezőknek a TakarNet hálózaton keresztül – történjen. Papír alapú, hiteles dokumentumot kivételesen indokolt esetben biztosítunk az ügyintézéshez.

3. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét arra, hogy természetes személy számára évente két alkalommal díjmentes az elektronikus dokumentumként szolgáltatott, nem hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezése, saját ügyfélkapu hozzáférésükön keresztül.

4. A földmérők a földmérési adatok iránti igényeket online (www.foldhivatal.hu) jelezzék.

5. Az általános, személyes, szóbeli tájékoztatások iránti igényeiket kérjük mellőzzék, helyette kérjük, hogy telefonon, illetve e-mail útján forduljanak a Földhivatali Osztályon dolgozókhoz.

6. A földhivatali eljárási díjak befizetését  banki átutalással  teljesítsék.

7. A papír alapú beadványok benyújtása a veszélyhelyzet ideje alatt az alábbiak szerint történhet:
- Postai úton,
- A Földhivatali Osztályok ügyfélszolgálatain erre a célra elhelyezett „földhivatali okmánygyűjtőkbe” történő elhelyezéssel.
(Az okmánygyűjtők ürítéséről naponta többször, folyamatosan gondoskodunk. Kérem, hogy a beadványokat zárt borítékban helyezzék el az okmánygyűjtőkben.)

Az eljárási díjak banki átutalással történő megfizetése a Heves Megyei Kormányhivatal MÁK 10035003-00302089-00000000 számú bevételi számlája javára történik. Az átutalás során hivatkozni kell a beadvány iktatószámára  amennyiben azt ismerik és/vagy az érintett ingatlanra a település, fekvés és helyrajzi szám megjelölésével. A befizetések megtörténtét szükséges igazolni az ügyben eljáró Földhivatali Osztálynak. (E-mail útján vagy e-papíron keresztül, avagy esetleg papír alapon.)

A Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya Földhivatali Osztályainak elérhetőségei az alábbiak:

- Földhivatali Osztály 1.
Cím:  3300 Eger, Barkóczy F. u. 7.
Levélcím:  3300 Eger, Pf. 14.
E-mail:  [[[wQnKS6MzQmmNZm9sZGhpdmF0YWwuZWdlckBoZXZlcy5nb3YuaHU=]]]
Telefon:  +36 (36) 511-670
Fax:  +36 (36) 311-948

- Földhivatali Osztály 2.
Cím:  3390 Füzesabony, Széchenyi I. u. 7.
Levélcím:  3391 Füzesabony, Pf. 47.
Telefon:  +36 (36) 341 658
Fax:  +36 (36) 341-721
E-mail:  [[[BCBvWRs2jkZm9sZGhpdmF0YWwuZnV6ZXNhYm9ueUBoZXZlcy5nb3YuaHU=]]]

- Földhivatali Osztály 3.
Cím:  3200 Gyöngyös, Kossuth L. u. 1.
Levélcím:  3200 Gyöngyös, Pf. 112.
E-mail:  [[[AqPCOzqscflB3xrcZm9sZGhpdmF0YWwuZ3lvbmd5b3NAaGV2ZXMuZ292Lmh1]]]
Telefon:  +36 (37) 311-850
Fax:  +36 (37) 500-216

- Földhivatali Osztály 4.
Cím:  3000 Hatvan, Balassi u. 2.
Levélcím:  3000 Hatvan, Pf. 58.
E-mail:  [[[blMdFwVugGMEgj6ZzYz35Zm9sZGhpdmF0YWwuaGF0dmFuQGhldmVzLmdvdi5odQ==]]]
Telefon:  +36 (37) 342-447

- Földhivatali Osztály 5.
Cím:  3360 Heves, Szabadság u. 1/a.
Levélcím:  3361 Heves, Pf. 23.
E-mail:  [[[DywWvbelFOJbxrhn8YM1ZYZ3TZm9sZGhpdmF0YWwuaGV2ZXNAaGV2ZXMuZ292Lmh1]]]
Telefon:  +36 (36) 346-468
Fax:  +36 (36) 545-206

A továbbiakban a kormányhivatali – közte a földhivatali - ügyfélszolgálatok működését érintő minden lényeges változásról a Heves Megyei Kormányhivatal honlapján tudnak tájékozódni (http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves).
Kérem, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt fokozott figyelemmel szíveskedjenek követni az ügyintézést érintő, Magyarország Kormánya illetve a Kormányhivatal által közzétett közleményeket.

(Heves Megyei Kormányhivatal)