2014. február 1-jétől meghatározott vállalkozások részére törvény írja elő, hogy fogyasztóvédelmi referenst foglalkoztassanak. A fogyasztóvédelmi referens feladatai egyfelől érintik a fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó testületekkel, szervekkel, hatósággal történő kapcsolattartást, másfelől a vállalkozás fogyasztókat érintő jogkövető tevékenysége érdekében kifejtett munkáját. Heves megyében az Egri Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztálya az egész megyére kiterjedően folytatott le vizsgálatot arra vonatkozóan, hogy a vállalkozások eleget tesznek-e a fogyasztóvédelmi referens alkalmazásával kapcsolatos kötelezettségeiknek.

A fogyasztóvédelmi referens feladata a vállalkozás fogyasztókat érintő tevékenységének figyelemmel kísérése, a vállalkozás alkalmazottai részére a fogyasztóvédelmi szemlélet erősítését, valamint a fogyasztóvédelmi szabályok ismeretének elmélyítését elősegítő fogyasztóvédelmi tárgyú oktatás, képzés rendszeres szervezése. A fogyasztóvédelmi referens kapcsolatot tart a fogyasztóvédelmi hatósággal, békéltető testületekkel, valamint egyéb, fogyasztóvédelmi feladatokat is ellátó állami szervekkel.

A jogszabályi rendelkezések szerint a fogyasztóvédelmi referens köteles tájékoztatni a fogyasztóvédelmi hatóságot a foglalkoztatásával kapcsolatos adatokról (név, a képesítési bizonyítvány kiállításának dátuma és sorszáma, a foglalkoztatás kezdő időpontja), valamint az adatokban beállt változásról.

A fogyasztóvédelmi hatóságok országos vizsgálatai között szerepel a fogyasztóvédelmi referensek foglalkoztatásának vizsgálata. Heves megyében az Egri Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztálya az egész megyére kiterjedően folytatott le vizsgálatot arra vonatkozóan, hogy a vállalkozások eleget tesznek-e a fogyasztóvédelmi referens alkalmazásával kapcsolatos kötelezettségeiknek. A szakemberek megállapították, hogy az ellenőrzés alá vont vállalkozások teljesítették a fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatásával kapcsolatos kötelezettségüket.

Sajnálatos azonban az, hogy a foglalkoztatott referensek többsége a hatóság felé nem teljesítette a jogszabály által előírt bejelentési kötelezettséget.

A bejelentési kötelezettség - ami egyébként jogszabály szerint a fogyasztóvédelmi referenst és nem a foglalkoztatóját terheli - elmulasztása nem jár bírságolással vagy egyéb jogkövetkezménnyel, de a jogkövető magatartás kívánatos különösen egy olyan jogintézmény esetében, amely a vállalkozó és a fogyasztó közötti jogkövető magatartás elősegítése érdekében került bevezetésre.

Fogyasztóvédelmi elérhetőségek a Heves megyei járási hivatalokban megtalálhatók IDE kattintva.

(HMKH Egri Járási Hivatal MEFF Fogyasztóvédelmi Osztály / Kommunikáció)