A Széchelyi 2014-2020 Program részeként a „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” elnevezésű EFOP 1.1.1-15 kiemelt projekt keretében munkaadói fórumra került sor Egerben, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása iránt érdeklődő foglalkoztatók számára.

Az országos fórumsorozat egri állomásán a projekt lebonyolításáért felelős Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság lehetőséget kívánt nyújtani Heves megye foglalkoztatóinak az összesen mintegy 8 milliárd Ft-os összeggel megvalósuló pályázat kereteinek megismerésére, valamint a központi és helyi állami szereplőkkel történő tapasztalatcserére, kapcsolatfelvételre.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság meghívására a találkozót dr. Pajtók Gábor kormánymegbízott, a Heves Megyei Kormányhivatal vezetője nyitotta meg.

A Kormány célul tűzte ki a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piacon való részvételének növelését, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésük lehetőségének javítását – hangsúlyozta megnyitójában dr. Pajtók Gábor. Heves megyében az aktív korú lakosság mintegy 13%-a megváltozott munkaképességűnek számít, ugyanakkor e körnek alig negyede - mindössze 18%-a – tudott elhelyezkedni a munkaerő-piacon. Továbbnehezíti a hosszútávú megoldás kialakítását a motiváció érzékelt hiánya, hiszen a megyében a munkaképességükben csökkent emberek csupán 3%-a keresi aktívan az elhelyezkedés lehetőségét. Megfelelő támogatás hiányában ezek az emberek kiszorulhatnak az életútjukat, életminőségüket alapvetően befolyásoló oktatásból és a munka világából is, amely problémán a többségi társadalomnak kell segítenie.

Dr. Pajtók Gábor mondandójában kiemelte, hogy a megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációja közös, mindenki által felvállalandó érdek, hiszen a velünk született terheken kívül nagyon sokféle ok, körülmény vezethet olyan helyzet kialakulásához, amely az élet későbbi szakaszában nem tesz minket képessé a ránk bízott feladatok korábbi színvonalon történő teljesítésére.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív Program jelenlegi projektje többek között a megváltozott munkaképességű ügyfelek foglalkoztatási rehabilitációja elősegítéséhez igénybe vehető szolgáltatásokat és támogatásokat biztosít, a Projekt keretében már 3000 megváltozott munkaképességű felkészítése valósult meg, akik várják a lehetőséget a munka világába történő belépésre.

Az EFOP-1.1.1-15. projekt a munkaadók számára több szempontból is magas hozzáadott értékkel járhat, mivel az igénybe vehető támogatások mellett a rehabilitációs hozzájárulás összegének jelentős emelkedése és az általános munkaerő-piaci kereslet, illetve az egyes területen tapasztalt munkaerőhiány is érdekeltté teszi a munkaadókat a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának bővítésében.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az EFOP-1.1.1-15 projekt sikeres végrehajtása érdekében megyei referensi rendszert működtet, amelyről részletes információ a www-szgyf.gov.hu oldalon található.

(Kommunikáció - Heves Megye)