A Heves Megyei Kormányhivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály anyakönyvi szakügyintézői munkakör betöltésére.

A tisztviselői jogviszony időtartama:
Egy éves határozott idejű állami tisztviselői jogviszony.

A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:
3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Az 1. sz. melléklet 4.3. pontjának megfelelő „Hazai anyakönyvezési” feladatkör.

A munkakörhöz kapcsolódó főbb tevékenységi körök:

Hazai anyakönyvezési tevékenységhez (egyszerűsített honosítás) kapcsolódó hatósági ügyintézői feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény rendelkezései irányadók.

Pályázati feltételek:

magyar állampolgárság
cselekvőképesség
büntetlen előélet
felsőfokú végzettség esetén igazgatásszervező, közigazgatás-szervező szakképzettség közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, államtudományi képzési területen, valamint az állam- és jogtudományi képzési területen szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga,
középfokú végzettségű pályázó esetén érettségi végzettség és anykönyvi szakvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

közigazgatási tapasztalat
hatósági ügyintézést területén szerzett tapasztalat
közigazgatási szakvizsga/közigazgatási alapvizsga
monotonitás tűrése, precizitás, magas terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
motivációs levél,
legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata,
nyilatkozat büntetlen előéletről,
nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 15.

A pályázat benyújtásának módja:

Kizárólag elektronikus úton a Heves Megyei Kormányhivatal Jogi és Humánpolitikai Főosztálya részére a [[[wAGeFu9ymYWTZcyzZm9uYWd5LXZpcmFnLmFrb3NAaGV2ZXMuZ292Lmh1]]] email címre.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidőt követően legkésőbb 5 munkanapon belül kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. Személyes interjúra kizárólag a Kormányhivatal által folytatott előszűrésen megfelelt pályázókat hívjuk be. A pályázat eredményéről a személyes interjún részt vett jelöltek az elbíráslásra előírt napot követő 2 napon belül elektronikus úton értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges.

A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen felhívásunkban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A kiírt munkakörre határozott idejű kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítünk 6 hónap próbaidő kikötésével. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy eredménytelen pályázat esetén - amennyiben pályázati anyagukban külön mellékelt nyilatkozattal kifejezetten kérik - önéletrajzuk egy később megüresedő pozíció betöltése érdekében bekerül a Kormányhivatal kiválasztási adatbázisába legfeljebb 6 hónapos időtartamra. Ha ilyen nyilatkozatot a pályázó nem tesz, akkor –eredménytelen pályázat esetén– pályázati anyaga az adatvédelmi előírásoknak megfelelően megsemmisítésre kerül. Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, hozzájáruló nyilatkozatában foglaltakkal Ön kifejezetten, írásban hozzájárul az önéletrajzában foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az önéletrajz részletes tartalmát a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szabályozza. Az adatokat a Jogi és Humánpolitikai Főosztály toborzási adatbázisát kezelő munkatársai dolgozhatják fel, valamint kizárólag ők és az esetlegesen megüresedő pozíció szerinti szervezeti egység vezetői ismerhetik meg. Tájékoztatjuk, hogy Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését. Tájékoztatjuk, hogy a további együttműködést bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megilletik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek (21.-22 §).

(Kommunikáció - Heves megye)