Jogszabályváltozásokról és aktuális feladatokról kaptak tájékoztatást a jegyzői kar tagjai a Megyeházán tartott szakmai értekezleten. A kormányhivatal rendezvényének célja, hogy segítséget nyújtson a jegyzőknek a feladatuk hatékony ellátásához, ezért a hivatal mellett a járásbíróság, a katasztrófavédelem és a megyei önkormányzat előadói is tájékoztatást nyújtottak az önkormányzatok működéséhez kapcsolódó témákban.

A plázatörvény gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos tudnivalókat is ismertette előadásában dr. Demeter András, a kormányhivatal hatósági főosztályának vezetője. Elhangzott, a 400 m²-nél nagyobb alapterületű kereskedelemi építményekkel kapcsolatos, nem építési engedélyköteles eljárásokban a jegyzőnek szakhatósági állásfoglalást szükséges kérni a kormányhivataltól. A főosztályvezető felhívta a figyelmet az elektronikus kapcsolattartás szabályainak betartására is.

A településkép védelméről szóló rendeletekről és a plakátok, reklámhordozók elhelyezésének helyi szabályozásáról Simonné dr. Grósz Judit, törvényességi felügyeleti szakügyintéző beszélt, részletesen ismertetve az ellenőrzések során tapasztalt hibákat. Az előadó az önkormányzatokra vonatkozó, március 15-én életbe lépett jogszabályváltozásokra is felhívta a figyelmet.


Gyors jogvédelmet biztosíthat a sérelmet elszenvedő számára a jegyző, így megelőzheti az önbíráskodást és önkényességet egy birtokvédelmi vitában – mondta Dr. Sallai Tamás, az Egri Járásbíróság elnöke, aki konkrét jogesetekkel szemléltette az eljárás sajátosságait. Kitért a jogos, vagy jogosulatlan önhatalom közti különbségre, illetve az elévülés szabályaira is.

A fórumon szó esett a megyei rendezési terv aktualitásairól, az elektronikus ügyintézés gyakorlati tapasztalatairól, kéményseprő ipari szolgáltatásokról és a szabadtéri tűzesetek megelőzéséről is. Záró előadásként - a jegyzői kar előzetes témafelvetése nyomán- az önkormányzatok adatvédelmi feladatairól hangzott el tájékoztató.

(Heves Megyei Kormányhivatal)