Ellátandó feladatkör: A hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásáról szóló 25/2003. (V. 13.) ESzCsM rendelet alapján: hivatásos gondnok.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: megbízási szerződés keretében végzett kötetlen munkavégzés

A munkavégzés helye: az Egri Járási Hivatal, illetve a Bélapátfalvai Járási Hivatal illetékességi területe

A pályázat megtekintése.

(Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály)