Heves Megyei Kormányhivatal

Dr. Pajtók Gábor

kormánymegbízott

Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatok

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról) alapján megjelenített információk.

Vadászterületek kijelölése

A Heves Megyei Kormányhivatal a vadászterületek határainak kijelöléséről szóló döntéseit - a 2017.03.01 - től 2037.02.28 - ig tartó üzemtervi ciklusra,- az 1996. évi LV. törvény 11/C (1) bekezdése alapján a 11/A. § (4) bekezdése szerint hirdetményi úton közzéteszi.

A kormányhivatalok és a járási hivatalok által hozott döntésekkel szembeni keresetlevél elektronikus benyújtása

A polgári perrendtartásról szóló 1952 évi III. törvény rendelkezései értelmében a 2016. január 1-től fennálló opcionális időszakot követően 2016. július 1-től kötelezővé vált az elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal a közigazgatási perekben, illetve a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perekben a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet számára.

Fogyasztóvédelmi és békéltető testületi elérhetőségek a Heves megyei járási hivatalokban

Fogyasztóvédelmi elérhetőségek a Heves megyei járási hivatalokban.

Hatósági igazolvány

A Heves Megyei Kormányhivatal hatósági igazolvánnyal rendelkező állami tisztviselőinek listája.