A kormány a hatékony, megbízható, polgár-barát és szolgáltató közigazgatás megteremtése érdekében 2010 tavaszán hozzálátott a magyar állam újjászervezéséhez. E történelmi léptékű átszervezés egyik kiemelkedő eredményeként 2011. január 1-jétől a fővárosban és a megyeszékhelyeken megkezdték működésüket a kormányhivatalok, a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei.


A hivatalt kormánymegbízott vezeti, akit a Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára a miniszterelnök nevez ki és ment fel, megbízatása a miniszterelnök megbízatásához kötött. A kormányhivatal hivatali szervezetét főigazgató vezeti, aki a kormánymegbízott általános helyettese (a főigazgató munkáját általános helyettesként az igazgató segíti). A kormányhivatal a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekre, valamint járási, illetve a fővárosban fővárosi kerületi hivatalokra tagozódik.


A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt Rácz Róbert kormánymegbízott, a hivatali szervezetet Vasas Lászlóné dr. főigazgató vezeti, általános helyettese dr. Árokné dr. Toma Krisztina igazgató.


A kormányhivatal a jogszabályoknak és a kormány döntéseinek megfelelően – összehangolja és elősegíti a kormányzati feladatok területi szintű végrehajtását. Államigazgatási hatósági jogkört gyakorol, melynek keretében a különböző hatósági ügyekben (pl.: építésügyi szakterület, szociális és gyámügyek, társadalombiztosítási ügyek stb.), első, illetőleg másodfokon jár el. Ellátja továbbá a helyi önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok törvényességi felügyeletét, valamint meghatározott területeken ellenőrzi a központi államigazgatási szervek területi szerveit, továbbá a területi illetékességgel államigazgatási feladatot ellátó más szerveket.


A kormányhivatal közreműködik további feladatok – mint például a katasztrófák elleni védekezés, illetve a közigazgatási képzések és továbbképzések területén vizsgáztatási és vizsgaszervezési tevékenység – ellátásban is.


A kormányhivatal gondoskodik a területi koordináció fórumaként működő fővárosi és megyei államigazgatási kollégium működtetéséről, közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével kapcsolatos feladatok összehangolásában és szervezésében, valamint integrált ügyfélszolgálati rendszert (Kormányablak-hálózat) működtet.


Azon kormányzati szándék megvalósulása érdekében, amely a Szolgáltató Állam koncepcióját követve céljául tűzte az ügyfelek érdekeit előtérbe helyező, professzionális, gyors és költséghatékony ügyintézési kultúra létrehozását, a következő főbb intézkedések és szervezeti átalakulások valósultak meg a kormányhivatalok megalakulása óta:


-    2013. január 1. napjától létrejött a járási hivatali szervezetrendszer.

-    2014. évtől megkezdődött a kormányablakok országos hálózatának kiépítése.

-    2015-ben egyes új államigazgatási feladatok átvétele mellett (pl.: aktív korúak ellátása a jegyzőtől a járási hivatalok hatáskörébe került) jelentős külső szervezeti integráció (Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség jogutódlással történő átvétele, valamint az OEP Észak-alföldi Területi Hivatala és a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága egyes feladatainak átvétele) valósult meg.

-    2017-ben a kormányhivatali rendszer a megszűnt Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, továbbá a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által ellátott egyes feladatokkal bővült. Ezen túlmenően az elsőfokú államigazgatási hatáskörök járási szintre rendezése is megtörtént, ezzel az eljárások döntő többsége az ügyfelek lakóhelyéhez közelebb, a járási hivatalokban indíthatóvá és intézhetővé vált.

A kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló (megyei) szervezeti egységek:

Főigazgató
- Főigazgatói Titkárság
Igazgató
Kormánymegbízotti Kabinet
- Állami Főépítész
Védelmi Bizottság Titkársága
Belső Ellenőrzési Osztály

1. Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
1.1 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya
1.2 Helyszíni Ellenőrzési Osztály
1.3 Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya

2. Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
2.1 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
2.2 Földhivatali Osztály

3. Népegészségügyi Főosztály
3.1 Népegészségügyi Osztály
3.2 Laboratóriumi Osztály

4. Társadalombiztosítási Főosztály
4.1 Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály
4.2 Egészségbiztosítási Osztály
4.3 Rehabilitációs Szakértői Osztály

5. Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
5.1 Igazságügyi Osztály
5.2 Szociális és Gyámügyi Osztály

6. Foglalkoztatási Főosztály
6.1 Közfoglalkoztatási Osztály
6.2 Munkaerőpiaci Osztály
6.3 Alapkezelő Osztály

7. Hatósági Főosztály
7.1 Építésügyi Osztály
7.2 Oktatási és Hatósági Osztály
7.3 Törvényességi Felügyeleti Osztály

8. Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
8.1 Pénzügyi és Számviteli Osztály
8.2 Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály
8.3 Beruházási, Beszerzési, és Üzemeltetési Osztály
8.4 Informatikai Osztály
8.5 Projekt Osztály

9. Jogi és Koordinációs Főosztály
9.1 Humánpolitikai és Szervezési Osztály
9.2 Jogi és Perképviseleti Osztály
9.3 Koordinációs Osztály
9.4 Iratkezelési Osztály

Járási hivatalok:

1. Balmazújvárosi Járási Hivatal
1.1. Kormányablak Osztály
1.2. Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
1.3. Foglalkoztatási Osztály
1.4. Népegészségügyi Osztály

2. Berettyóújfalui Járási Hivatal
2.1. Kormányablak Osztály
2.2. Hatósági és Építésügyi Osztály
2.3. Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
2.4. Társadalombiztosítási Osztály
2.5. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
2.6. Foglalkoztatási Osztály
2.7. Földhivatali Osztály
2.8. Népegészségügyi Osztály

3. Derecskei Járási Hivatal
3.1. Kormányablak Osztály
3.2. Hatósági Osztály
3.3. Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
3.4. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
3.5. Foglalkoztatási Osztály

4.Hajdúböszörményi Járási Hivatal
4.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály
4.2. Hatósági, Gyámügyi, Igazságügyi és Építésügyi Osztály
4.3. Társadalombiztosítási Osztály
4.4. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
4.5. Foglalkoztatási Osztály
4.6. Földhivatali Osztály
4.7. Népegészségügyi Osztály

5. Hajdúhadházi Járási Hivatal
5.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály
5.2. Hatósági Osztály
5.3. Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
5.4. Foglalkoztatási Osztály

6. Hajdúnánási Járási Hivatal
6.1. Kormányablak Osztály
6.2. Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
6.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
6.4. Foglalkoztatási Osztály

7.Hajdúszoboszlói Járási Hivatal
7.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály
7.2. Hatósági, Gyámügyi, Igazságügyi és Építésügyi Osztály
7.3. Foglalkoztatási Osztály
7.4. Földhivatali Osztály
7.5. Népegészségügyi Osztály

8. Nyíradonyi Járási Hivatal
8.1. Kormányablak Osztály
8.2. Hatósági Osztály
8.3. Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
8.4. Foglalkoztatási Osztály

9. Püspökladányi Járási Hivatal
9.1. Kormányablak Osztály
9.2. Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
9.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
9.4. Foglalkoztatási Osztály
9.5. Földhivatali Osztály

10. Debreceni Járási Hivatal
10.1. Járási Hivatalvezetői Titkárság
10.2. Kormányablak Főosztály
10.2.1. Kormányablak Osztály 1.
10.2.2. Kormányablak Osztály 2.
10.3. Hatósági Főosztály
10.3.1. Hatósági Osztály
10.3.2. Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
10.3.3. Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
10.3.4. Népegészségügyi Osztály
10.4. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
10.4.1. Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Osztály
10.4.2. Egészségbiztosítási Osztály
10.4.3. Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály
10.4.4. Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály
10.5. Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály
10.5.1. Foglalkoztatási Osztály
10.5.2. Munkaügyi Ellenőrzési Osztály
10.5.3. Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály
10.6. Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály
10.6.1. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 1.
10.6.2. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 2.
10.6.3. Növény- és Talajvédelmi Osztály
10.6.4. Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály
10.7. Agrárügyi Főosztály
10.7.1. Erdőfelügyeleti Osztály
10.7.2. Erdőtervezési Osztály
10.7.3. Földművelésügyi Osztály
10.7.4. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
10.7.5. Földmérési és Földügyi Osztály
10.8. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
10.8.1. Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály
10.8.2. Hulladékgazdálkodási Osztály
10.8.3. Integrált Környezetvédelmi Osztály
10.8.4. Természetvédelmi Osztály
10.9. Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
10.9.1. Fogyasztóvédelmi Osztály
10.9.2. Képzési és Vizsgáztatási Osztály
10.9.3. Útügyi Osztály
10.9.4. Járműműszaki Osztály
10.9.5. Járműforgalmi Osztály
10.9.6. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály