A kormány a hatékony, megbízható, polgár-barát és szolgáltató közigazgatás megteremtése érdekében 2010 tavaszán hozzálátott a magyar állam újjászervezéséhez. E történelmi léptékű átszervezés egyik kiemelkedő eredményeként 2011. január 1-jétől megkezdték működésüket a kormányhivatalok, a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei. Székhelyük a megyeszékhelyeken van, a főváros és Pest megye esetében egyaránt Budapesten. Az általános hatáskör azt jelenti, hogy a kormányhivatal, illetve a kormányhivatalok részeként működő szakigazgatási szervek jogszabály alapján bármilyen államigazgatási ügyben eljárhatnak.

A hivatalt kormánymegbízott vezeti, akit a közigazgatási és igazságügyi miniszter javaslatára a miniszterelnök nevez ki és ment fel. A kormánymegbízott megbízatása a kormány megbízatásához kötött. A kormányhivatal hivatalszervezetét főigazgató vezeti, aki helyettesíti a kormánymegbízottat távolléte vagy akadályoztatása esetén. A főigazgató munkáját általános helyettesként az igazgató segíti. A kormányhivatal közvetlenül a kormánymegbízott vezetése alatt álló szervezeti egységekből, a törzshivatalból és az ágazati szakigazgatási szervekből áll. A törzshivatal és a szakigazgatási szervek szervezetileg főosztályokra és osztályokra tagolódnak.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt Rácz Róbert kormánymegbízott vezeti. A hivatalszervezetet Vasas Lászlóné dr. főigazgató irányítja. A főigazgató általános helyettese dr. Árokné dr. Toma Krisztina igazgató.

A kormányhivatal a jogszabályoknak és a kormány döntéseinek megfelelően - összehangolja és elősegíti a kormányzati feladatok területi szintű végrehajtását. Államigazgatási hatósági jogkört gyakorol, melynek keretében a különböző ügyekben (pl.: építésügy, gyámügy, adóügyek) első vagy másodfokon jár el. Ellátja a helyi önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését, valamint a kistérségi fejlesztési tanács, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács és a regionális fejlesztési tanács működésének törvényességi felügyeletét is. Ellenőrzi a területi illetékességgel államigazgatási jogkörben eljáró, illetve az ilyen feladatokat ellátó szerveket.

A kormányhivatal közreműködik egyes szervezési feladatok ellátásban, mint pl.: katasztrófák elleni védekezés, illetve a közigazgatási képzések és továbbképzések területén vizsgáztatási és vizsgaszervezési tevékenységet végez. Gondoskodik a területi koordináció fórumának, a fővárosi és megyei államigazgatási kollégiumnak, létrehozásáról, működéséről, valamint közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével, és az elektronikus közigazgatás kialakításával kapcsolatos feladatok összehangolásában és szervezésében.

A kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló szervezeti egységek és ágazati szakigazgatási szervek

Főigazgató
Igazgató
Kormánymegbízotti kabinet
- Állami Főépítész
Védelmi Bizottság Titkársága
Belső Ellenőrzési Osztály

1. Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
1.1 Pénzügyi és Számviteli Osztály
1.2 Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály
1.3 Beruházási, Beszerzési, és Üzemeltetési Osztály
1.4 Informatikai Osztály
1.5 Projekt Osztály

2. Jogi és Koordinációs Főosztály
2.1 Humánpolitikai és Szervezési Osztály
2.2 Jogi és Perképviseleti Osztály
2.3 Koordinációs Osztály
2.4 Iratkezelési Osztály

3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
3.1 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
3.2 Földhivatali Osztály

4. Népegészségügyi Főosztály
4.1 Népegészségügyi Osztály
4.2 Laboratóriumi Osztály

5. Társadalombiztosítási Főosztály
5.1 Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály
5.2 Egészségbiztosítási Osztály
5.3 Rehabilitációs Szakértői Osztály

6. Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
6.1 Szociális és Gyámügyi Osztály
6.2 Igazságügyi Osztály

7. Hatósági Főosztály
7.1 Törvényességi Felügyeleti Osztály
7.2 Oktatási és Hatósági Osztály
7.3 Építésügyi Osztály

8. Foglalkoztatási Főosztály
8.1 Közfoglalkoztatási Osztály
8.2 Munkaerőpiaci Osztály
8.3 Alapkezelő Osztály

9. Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
9.1 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatások Kérelemkezelési  
Osztálya
9.2 Helyszíni Ellenőrzési Osztály

 

A kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló járási hivatalok:

1. Balmazújvárosi Járási Hivatal
1.1 Kormányablak Osztály
1.2 Hatósági és Gyámügyi Osztály
1.3 Foglalkoztatási Osztály
1.4 Népegészségügyi Osztály

2. Berettyóújfalui Járási Hivatal
2.1 Kormányablak Osztály
2.2 Hatósági és Építésügyi Osztály
2.3 Gyámügyi Osztály
2.4 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
2.5 Foglalkoztatási Osztály
2.6 Földhivatali Osztály
2.7 Népegészségügyi Osztály

3. Debreceni Járási Hivatal
3.1 Kormányablak Fősztály
3.2 Hatósági Főosztály
3.3 Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
3.4 Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály
3.5 Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály
3.5 Agrárügyi Főosztály
3.6 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
3.6 Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

4. Derecskei Járási Hivatal
4.1 Kormányablak Osztály
4.2 Hatósági Osztály
4.3 Gyámügyi Osztály
4.4 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
4.5 Foglalkoztatási Osztály

5. Hajdúböszörményi Járási Hivatal
5.1 Kormányablak és Okmányirodai Osztály
5.2 Hatósági, Gyámügyi és Építésügyi Osztály
5.3 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
5.4 Foglalkoztatási Osztály
5.5 Földhivatali Osztály
5.6 Népegészségügyi Osztály

6. Hajdúhadházi Járási Hivatal
6.1 Kormányablak és Okmányirodai Osztály
6.2 Hatósági Osztály
6.3 Gyámügyi Osztály
6.4 Foglalkoztatási Osztály

7. Hajdúnánási Járási Hivatal
7.1 Kormányablak és Okmányirodai Osztály
7.2 Hatósági és Gyámügyi Osztály
7.3 Foglalkoztatási Osztály
7.4 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

8. Hajdúszoboszlói Járási Hivatal
8.1 Kormányablak és Okmányirodai Osztály
8.2 Hatósági,Gyámügyi és Építésügyi Osztály
8.3 Foglalkoztatási Osztály
8.4 Földhivatali Osztály
8.5 Népegészségügyi Osztály

9. Nyíradonyi Járási Hivatal
9.1 Kormányablak Osztály
9.2 Hatósági Osztály
9.3 Gyámügyi Osztály
9.4 Foglalkoztatási Osztály

10. Pöspökladányi Járási Hivatal
10.1 Kormányablak Osztály
10.2 Hatósági és Gyámügyi Osztály
10.3 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
10.4 Foglalkoztatási Osztály
10.5 Földhivatali Osztály