Munkaügyi és Munkavédelmi elektronikus űrlapok és útmutatók

0101. Munkabaleseti jegyzőkönyv
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet alapján
Útmutató

Nyomtatvány
0102. Bejelentő lap a túlnyomásos légtérben végzett tevékenységhez
A keszonmunkákról szóló 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet alapján Útmutató

Nyomtatvány
0103. Foglalkozás-egészségügyi szolgálat (FESZ) orvosa által végzett
védőoltások bejelentése
A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének
védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet alapján
Útmutató

Nyomtatvány
0104. Azbeszttel végzett tevékenységek bejelentése
Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről
szóló 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet alapján
Útmutató

Nyomtatvány
0105. Biológiai kóroki tényezőkkel történő tevékenység bejelentése
A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének
védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet alapján
Útmutató

Nyomtatvány
0106. Egészségügyben alkalmazott éles vagy hegyes eszközök használatával
összefüggő kockázatok bejelentése
Az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes
munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök
használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi
tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó
követelményekről szóló 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet alapján
Útmutató

Nyomtatvány
0107. Foglalkozási megbetegedések (mérgezések) bejelentése
A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és
kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet alapján
Útmutató

Nyomtatvány
0108. Fokozott expozíciós esetek bejelentése
A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és
kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet alapján
Útmutató

Nyomtatvány
0109. Rákkeltő anyagokkal végzett tevékenység bejelentése
A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk
okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM
rendelet alapján
Útmutató

Nyomtatvány
0110. Építési kivitelezéssel kapcsolatos bejelentések
Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó
minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.)
SzCsM-EüM együttes rendelet alapján
Útmutató

Nyomtatvány
0111. Bejelentő lap
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény alapján Útmutató

Nyomtatvány

(HBMKH DBJH)