Ártánd, Bakonszeg, Bedő, Berekböszörmény, Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Bojt, Csökmő, Darvas, Furta, Gáborján, Hencida, Komádi,
Körösszakál, Körösszegapáti, Magyarhomorog, Mezőpeterd, Mezősas, Nagykereki, Szentpéterszeg, Told, Újiráz, Váncsod, Vekerd, Zsáka

Hivatalvezető: Pálfi Anikó

 

A Berettyóújfalui Járási Hivatal elérhetőségei
A Berettyóújfalui Járási Hivatal illetékességi területe:
Ártánd, Bakonszeg, Bedő, Berekböszörmény,
Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Bojt, Csökmő,
Darvas, Furta, Gáborján, Hencida, Komádi,
Körösszakál, Körösszegapáti, Magyarhomorog,
Mezőpeterd, Mezősas, Nagykereki, Szentpéterszeg,
Told, Újiráz, Váncsod, Vekerd, Zsáka
Cím:4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 6.
Levélcím: 4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 6.
4101 Berettyóújfalu, Pf: 11.
Telefon: +36/54 505-330
Fax: +36/54 505-335
E-mail: [[[vjLleWEvcTtiO500DOWYmVyZXR0eW91amZhbHUuamhAaGFqZHUuZ292Lmh1]]]

 

Kormányablak Osztály

Hatósági és Építésügyi Osztály

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

Foglalkoztatási Osztály

Földhivatali Osztály

Népegészségügyi Osztály

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Társadalombiztosítási Osztály

Települési ügysegédek

(HBMKH)