2017. szeptember 5-ig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Ezt az erre szolgáló jelentkezési lappal lehet megtenni, melyet a kormányhivatalnak vagy az érettségi vizsgát szervező középiskoláknak kell benyújtani.

Amennyiben a vizsgázó tanulói jogviszonnyal nem rendelkezik, jelentkezését a kormányhivatalnak nyújthatja be, a jelentkezési lapot pedig az oktatas.hu honlapról töltheti le. Ha pedig a jelentkező középiskolai tanuló, akkor jelentkezési lapját a középiskolájába, vagy a vizsgaszervezésre kijelölt középiskolák valamelyikébe kell benyújtania, ez esetben az adott intézmény biztosítja számára a jelentkezési lapot.

A 2017. évi október-novemberi érettségi időszak 2017. október 13-tól – november 24-ig tart.

Az írásbeli vizsgákat október 13. és október 27. között szervezik, a szóbeliket pedig emelt szinten november 9-től november 13-ig, közép szinten november 20-tól november 24-ig tartják.

A következő vizsgatárgyakból kötelező érettségi vizsgát tenni: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, egy idegen nyelv és egy kötelezően választott vizsgatárgy. Fontos változás, hogy szakgimnáziumban kötelezően választandó vizsgatárgyként a szakgimnázium ágazatának megfelelő szakmai vizsgatárgyból kell érettségi vizsgát tenni.

Az érettségi bizonyítvány megszerzése a tanulói jogviszonnyal rendelkezők részére ingyenes!

Térítésmentes továbbá a szakgimnáziumban az érettségi végzettséggel rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótló vizsga.

Minden más esetben vizsgadíjat kell fizetni!

A fizetendő vizsgadíj összege:

- középszintű érettségi vizsga esetében 19 000 Ft,

- emelt szintű érettségi vizsga esetében 32 000 Ft.

A fenti összegek vizsgatárgyanként értendőek. A vizsgadíj befizetéséhez a HBMKH Oktatási és Hatósági Osztálya utalványt (sárga csekket) biztosít!

További információk az Oktatási Hivatal (www.oktatas.hu) honlapján találhatók.

Vizsgát szervező középiskolák a 2017. évi október-novemberi vizsgaidőszakban:

- Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája és Kollégiuma

(4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A)

- Debreceni Szakképzési Centrum Vegyipari Szakgimnáziuma

(4024 Debrecen, Csapó utca 29-35.)

(HBMKH)