2017. november 15-ig lehet igénylést benyújtani támogatásra.

Az igénylés feltétele, hogy a támogatható területnek legalább egy hektárnak kell lennie. Továbbá szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatására az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely a jogszabályban meghatározott minimális hozamot eléri a támogatás igénylése céljára bejelentett terület vonatkozásában. A szója, lóbab, édescsillagfürt termesztése esetén 1t/ha, szárazborsó, csicseriborsó, takarmányborsó, mezei borsó termesztése esetén pedig 2t/ha minimális hozamot szükséges igazoltan elérni. A minimális hozam megléte a gazdálkodási napló mellett

- betárolás esetén tárolási naplóval vagy a tárolást és a betárolt mennyiséget igazoló egyéb dokumentummal, vagy

- a betakarítást követő két héten belüli értékesítés esetén a számlával vagy felvásárlási jeggyel igazolható.

A fenti dokumentumok másolatát és a gazdálkodási napló vonatkozó lapjainak másolatát a betakarítást követő két héten belül, de legkésőbb tárgyév november 15-éig a Kincstár részére elektronikusan kell megküldeni.

A határidő elmulasztása a kérelem elutasítását von(hat)ja maga után.

(HBMKH)