­A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
pályázatot hirdet
hatósági állatorvos
munkakör betöltésére.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet

hatósági állatorvos

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Kossuth utca 12-14.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Állategészségügyi és élelmiszerlánc-biztonsági hatósági tevékenység.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Egyetem, állatorvos-doktor végzettség,
•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•         B kategóriás jogosítvány,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         Szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint; iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy az erkölcsi bizonyítvány igénylését igazoló feladóvevény; nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdei Zsuzsánna nyújt, a 06-52/504-160 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Elektronikus úton Molnár Gerda Magdolna részére a [[[dqKmLxFYdSn3E2ccGFseWF6YXQua2hAaGFqZHUuZ292Lmh1]]] E-mail címen keresztül
•         Személyesen: Központi Iktató (zárt borítékban, a munkakör megnevezésének feltüntetésével), Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Piac utca 54. I. emelet 116.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok a benyújtási határidőt követő 15 munkanapon belül kerülnek elbírálásra. A határidőn túl benyújtott pályázatok nem vehetők figyelembe. A benyújtott pályázat akkor tekinthető érvényesnek, ha a pályázati kiírásban szereplő tartalmi és formai követelményeknek megfelel. A kormányhivatal a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kormánytisztviselő tekintetében a kinevezésre és a jogviszony megszüntetésére vonatkozó munkáltatói jogkört a Debreceni Járási Hivatal hivatalvezetője, a további alapvető és egyéb munkáltatói jogkört a Debreceni Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály főosztályvezetője gyakorolja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 2., mely az alábbi linkre kattintva érhető el: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=zlnf4pdcb6

(HBMKH)