Ismét igényelhető támogatás méhészeti gépjárművekre!

A vissza nem térítendő támogatást az a méhész kérheti, akinek méhészeti eszközhordozó járműve, illetve vándor méhesháza van, valamint a tárgyévben elvégzett monitoring vizsgálata alapján legalább 80 méhcsalád volt a tulajdonában, és a vizsgálat adatait a kérelmező kötelezettsége szerint bejelentette a Tenyészet Információs Rendszerbe.

A támogatás összege a kérelmező üzemeltetésében lévő méhészeti eszközhordozó járműre, illetve vándor méhesházra a 2017. évben igazoltan megfizetett kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási, illetve gépjárműadó költsége, továbbá az OBU fedélzeti rendszer nettó ára, de legfeljebb 40 ezer forint lehet.

A kérelmet 2018. április 15-ig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz postai úton (1476 Budapest Pf. 407. címre) a 3/2018. (I. 26.) Magyar Államkincstár Közlemény melléklete szerinti, N0800 számú nyomtatványon, az előírt mellékletek csatolásával együtt.

(HBMKH)