­Már a nyaralás tervezésekor, az utazást jóval megelőzően érdemes ellenőrizni a szükséges okmányok meglétét és érvényességi idejét ahhoz, hogy a nyaralás valóban a kikapcsolódásról szóljon és ne a nyári csúcsforgalomról az ügyintézés során.

Fontos tudnivaló, hogy minden magyar állampolgárnak rendelkeznie kell legalább egy érvényes, és a személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal (legyen az személyi igazolvány, vagy útlevél), ezért külföldi utazás előtt a gyermekeknek is szükséges okmányt készíttetni. Utazás előtt a célországra vonatkozó előírások ismerete nagyon fontos, melyről a Külgazdasági és Külügyminisztérium honlapján belül a „Konzuli szolgálat” cím alatt (http://konzuliszolgalat.kormany.hu) tájékozódhatunk, ahol a „Gyors tippek mielőtt útra kelne”, valamint „Utazási tanácsok országonként” címek alatt hasznos információkat tudnak szerezni az ügyfelek. 

Akik gépjárművel szeretnének utazni, gondosan ellenőrizzék – a jármű műszaki állapota mellett – a szükséges dokumentumok meglétét, érvényességi idejét is (pl.: forgalmi engedély, kötelező felelősségbiztosítás, vezetői engedély stb.). Egyénileg szervezett utazás esetén különösen fontos a külföldi tartózkodás ideje alatt egészségbiztosításról gondoskodni, ezért – ha az Európai Unión belül nyaralunk – az EU-kártya igénylése ne maradjon el. Az időben történő felkészülést azért kell szem előtt tartani, mert az okmányok kiállítása jellemzően több napos eljárás keretében történik.A magyar állampolgárok az útlevél iránti kérelmet SZEMÉLYESEN NYÚJTHATJÁK BE a járási hivataloknál (kormányablak, okmányiroda). Meghatalmazott útján csak abban az esetben terjeszthető elő a kérelem, ha a személyes megjelenést a kérelmező egészségi állapota – a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint – nem teszi lehetővé.

Az ügyintézés határideje alapesetben (új útlevél igénylése, cseréje, pótlása esetén egyaránt) a kérelem beérkezését követő naptól számított 20 nap. Az ügyintézési idő első napja az igénylés benyújtásának másnapján kezdődik, melybe a postai kézbesítés napja nem számít bele. 
Az útlevél kiadásával kapcsolatos eljárási illeték differenciált, függ az útlevél érvényességi idejétől, a kérelmező életkorától, valamint az eljárás típusától (rendes eljárás vagy különleges, azaz soron kívüli, sürgősségi, azonnali).

Nagykorú kérelmező részére kiállított 5 évig érvényes magánútlevél illetéke 7 500 forint, a 10 évig érvényes magánútlevél 14 000 forint.
18 év alatti személy esetén amennyiben igénylés történik, és/vagy az elveszett okmány már érvénytelen volt, úgy
    három vagy több kiskorú gyermeket háztartásában nevelő törvényes képviselő esetén a kiskorú gyermek magánútlevele kiadásának illetéke gyermekenként 500 forint,
    két kiskorú gyermeket háztartásában nevelő törvényes képviselő esetén a kiskorú gyermek magánútlevele kiadásának illetéke gyermekenként 1 250 forint,
    egy kiskorú gyermeket háztartásában nevelő törvényes képviselő esetén a kiskorú gyermek magánútlevele kiadásának illetéke 2 500 forint.
A 65. életévét betöltött személy útlevele illetékmentes.

Az ügyfelek kérelmére az útlevélhatóság – igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetése mellett – rövidebb határidőn belül is kiállíthatja az úti okmányt (soron kívüli eljárásban 7 nap, sürgősségi eljárásban 3 nap, azonnali eljárásban 24 óra).

Az útlevél soron kívüli, sürgősségi és azonnali eljárás keretében történő kiállítása esetén az eljárási illetéken felül igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell fizetni: a soron kívüli (7 napon belüli) eljárás igazgatási szolgáltatási pótdíja 19 000 Ft, sürgősségi eljárásnál (3 napon belüli) 29 000 Ft, azonnali eljárásnál (24 órán belüli) 39 000 Ft.
Sürgősségi, illetve azonnali útlevél igénylése esetén az elkészült okmány személyesen, törvényes képviselője vagy meghatalmazott útján KIZÁRÓLAG Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatal Központi Okmányirodai Főosztályán (1133 Budapest, Visegrádi u. 110. szám alatt) vehető át.

Ha elveszett, megsemmisült, megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált úti okmány helyett kerül kiadásra az új útlevél, akkor a rendes eljárás szerinti illeték kétszeresét kell megfizetni.
Bankkártyával történő ügyintézés esetén a fizetés a helyszínen történik, az illetékek, és díjak fizetésére szolgáló készpénz átutalási megbízásokat az ügyintézés során az ügyintéző bocsátja rendelkezésre.

(HBMKH)