2018. július 14-e a közigazgatásról szólt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen: oklevélátadó ünnepséget tartott az Államtudományi és Közigazgatási Kar.

Az 1263 végzett hallgató között a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalból kormányzati tanulmányok szakirányú szakon 10 fő tett sikeres záróvizsgát. Ezzel a szakiránnyal, amely a közszolgálatban felsővezetői feladatok ellátásához 2016 óta kötelező, olyan ismeretekkel és képességekkel rendelkező szakemberek képzése a cél, akik az államérdek és a közszolgálat értékrendjének érvényesítése érdekében, állami és szakmai vezetői feladatokat komplexen, rendszerszemlélettel, magas szintű tervezési, stratégiai, elemzési és vezetői képességek birtokában képesek ellátni.


A közigazgatási tanulmányok szakirányú szakon 18 hajdú-bihari hallgató végzett. A képzés célja: komplex és átfogó közszolgálati ismeretek és stratégiai szemlélet fejlesztésével olyan állami tisztviselők képzése, akik az állami feladatokat átfogó megközelítéssel, az állami humántőkét rendszerszemlélettel tudják kezelni.


A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részéről 1 fő szerzett integritás tanácsadói szakirányú végzettséget. Az oktatási program keretében olyan közigazgatási szakemberek képzése valósult meg, akik azonosítani és elemezni tudják a szervezet integritáskockázatait, és kezdeményezni tudják az integritásirányítási rendszer kiépítésével és működtetésével járó szervezetfejlesztési feladatok megvalósítását. Rendelkeznek mindazon kompetenciákkal, amelyek szükségesek az integritáshoz kötődő értékek, elvek és szabályok tudatosításához.

Bíró Attila hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár az ünnepségen hangsúlyozta: a közigazgatási szakembereknek a jog és az alkotmányosság mentén kell dolgozniuk, emellett nyitottnak, együttműködőnek és dinamikusnak kell lenniük.


A képzéseket az NKE a fővárosi, megyei kormányhivatalokkal szoros együttműködésben valósította meg uniós forrásból.

(www.uni-nke.hu)

(HBMKH)