Több intézkedés és jogszabály is kötelezettségként írja elő a gazdálkodók részére a gazdálkodási napló vezetését.

A gazdálkodási napló pályázati felhívásokban meghatározott adattartalmát (Web-GN) az alábbi támogatási programok esetén kell elektronikusan ügyfélkapun keresztül beküldeni a NÉBIH részére 2018. január 31.-ig

- Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (AKG)

- Ökológiai gazdálkodás támogatása (ÖKO)

- Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogramja

- NATURA 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések

- Kompenzációs kifizetések a Természeti Hátránnyal Érintett Területeken (THÉT)

- Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése

- Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások: tartós zöldugar telepítés, gyeptelepítés, méhlegelő telepítés

(HBMKH)