A témában Rácz Róbert, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja és Tapolcai Zoltán, a Foglalkoztatási Főosztály vezetője tartott sajtótájékoztatót, 2018. március 20-án.

A Magyar Kormány 2014-2020 közötti időszakra kitűzött főbb céljai között a foglalkoztatás bővítése is szerepel. Erre Európai Uniós és hazai forrás is rendelkezésre áll.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal idén erre a célra összesen mintegy 10 milliárd forint támogatást nyújt a mikro-, kis-, és középvállalkozások részére.

Az összeg nagy része EU-s forrás. A foglalkoztatás növelése érdekében Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programok (GINOP), valamint Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok (TOP) érhetők el.

A programokról számokban:

2018-ban a kormányhivatal a GINOP-5.1.1 Út a munkaerőpiacra program keretében a 25-64 év közötti regisztrált álláskeresők támogatására 3377838949,- forintot, míg a GINOP-5.2.1 Ifjúsági Garancia programban a 25 év alattiak támogatására 3628775940,- forintot fordít. A két programban összesen 1729 álláskereső kaphat piacképes képzettséget és 3921 álláskereső helyezkedhet el bér jellegű támogatással.

Az európai uniós támogatások körében újdonságot jelent a TOP programok működtetésének felépítése. A program konzorciumában vezető szerepet kapott a megyei önkormányzat, a megyei jogú város, valamint a járási székhelyek önkormányzatai. A TOP-5.1.1 projektben idén 719981325,- forint áll a Kormányhivatal rendelkezésére, amellyel 50 álláskereső kaphat munkaerő-piaci szempontból előnyös képzettséget és 515 álláskereső helyezkedhet el bér jellegű támogatással.

Várhatóan a közeljövőben elindul a Debrecen Megyei Jogú Város TOP-6.8.2 programja, és további 4 helyi TOP-5.1.2 projekt. Összesen 1498960000,- forint érhető el 1 555 álláskereső támogatott képzésére és foglalkoztatására Debrecenben és a 4 kistérségben.

A programok célja:

Ø A regisztrált álláskeresők támogatása, akik többsége nem rendelkezik piacképes képzettséggel vagy szakmai tapasztalattal. A projektekből finanszírozott képzések javítják az álláskeresők elhelyezkedési esélyeit, valamint a bér jellegű támogatások lehetőséget teremtenek arra, hogy a szakmai gyakorlatot, vagy a speciális szakmai tudást már munkavégzés közben, az adott mikro-, kis-, és középvállalkozásnál szerezzék meg támogatott munkavállalók. Képzéseinket elsősorban a piac igényeire építjük, és a munkáltatók számára lehetőséget teremtünk, hogy már a képzés ideje alatt kiválasszák leendő munkatársaikat.

Ø A vállalkozások számára elérhető támogatások segítségével a bérköltségek jelentős csökkentése érhető el a betanulási időszak alatt, ezáltal az új munkavállaló foglalkoztatásával járó kockázat minimalizálható. A 25 év alatti fiatalok foglalkoztatása esetében 90 nap munkatapasztalat szerzés után akár további 8+ 4 hónapra is igényelhető bér jellegű támogatás.

Ø A helyi munkaerő-hiány enyhítése pl. mobilitási támogatásokkal. Ide tartozik a lakóhely és a munkahely közötti helyközi utazás támogatása, vagy a lakhatási támogatás, amely a lakhatás problémájára megoldás abban az esetben, ha valaki a lakóhelyétől 60 km-nél távolabb vállal munkát. Ezek a támogatások mind a munkáltató mind a munkavállaló számára kiszélesítik az elhelyezkedési lehetőségeket, megkönnyítik a szakképzett munkaerő alkalmazását.

Ø Hangsúlyos szerepet kap az önfoglalkoztatásra való bátorítás is. Valamennyi program kiemelt fontosságú eleme a hat hónap időtartamra nyújtható, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vállalkozóvá válás támogatása. Vállalkozóvá válásra összesen 307124319,- Ft összegben biztosít támogatást a Kormányhivatal, tervezetten 396 álláskereső részére.


Azon vállalkozások számára, akiknél uniós projektből történő finanszírozásra nincs lehetőség, hazai forrásból biztosít támogatást a Kormányhivatal. A támogatásra fordítható keret 612673000,- Ft, mely a Nemzeti Foglalkoztatási Alap keretében áll rendelkezésre.

Ø Ebből a meglévő munkahelyek megtartásához, a foglalkoztatási szerkezetátalakítás elősegítéséhez, valamint a munkaerő szakmastruktúrájának korszerűsítéséhez fűződő foglalkoztatáspolitikai célok elérése érdekében hazai forrásból munkahelymegőrző támogatásra 2018. évben 185000000,- forintot fordít a Kormányhivatal, akár 12 hónapra biztosítva ezzel 930 munkavállaló megélhetését.

Ø A vállalkozások erősítésére 114873000,- Ft összegű foglalkoztatást bővítő bértámogatást nyújt hazai forrásból a Kormányhivatal. A támogatás 650 hátrányos helyzetű álláskereső, megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatását biztosítja, akár hat hónap időtartamra. A támogatás mértéke a kifizetett munkabér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó 50-60 %-a.

Ø A vállalkozóvá válás 430 fő esetében hazai forrásból is támogatható, az erre elkülönített keret 195000000,- Ft. A támogatás mértéke legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér lehet, időtartama legfeljebb hat hónap.

Ø A mobilitási támogatásokra 5000000,- Ft áll rendelkezésre, az erre tervezett létszám 43 fő. A támogatás keretében csoportos személyszállítás támogatása (ugyanazon munkáltatónál legalább négy fő esetén), valamint helyközi utazás támogatása nyújtható.

Ø Lakhatási támogatásban 140 fő részesíthető 60000000,- Ft keretösszegben. A vissza nem térítendő támogatás legfeljebb egy év időtartamra, havonta 100 000,- Ft mértékig nyújtható.

A Kormányhivatal nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy a pályaválasztással kapcsolatos információk és a munkaerő-piaci igények között minél nagyobb összhang alakuljon ki, ez elengedhetetlen feltétele a sikeres pályaválasztásnak, illetve munkába állásnak. Ennek érdekében idén 19. alkalommal kerül megrendezésre a Pályaválasztási Kiállítás, a megye több közép- és felsőfokú oktatási intézményének, munkáltatók, pályaválasztásban érdekelt civil szervezetek, kamarák részvételével. Fedezetét hazai forrás adja.


(HBMKH)