2017. november 2. és 30. között igényelhetik a juttatást a gazdálkodók.

Erre kizárólag a Magyar Államkincstár MKR (Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer) elektronikus kérelembenyújtó felületén van lehetőség.

A korábbiakhoz képest ebben az évben az alábbi kedvező változások lépnek életbe:

  • A kárenyhítő juttatás számításába kizárólag az elfogadott kárbejelentéssel rendelkező növénykultúrák számítanak bele és a kérelemben csak ezeket a kultúrákat jeleníti meg a bizonylat. Azok a növénykultúrák tehát, amelyekre a 2017. kárenyhítési évben nem volt elfogadott kárbejelentése a kérelmezőnek, nem lesznek láthatóak a kérelemben.
  • A jogosultságot meghatározó üzemi szintű 15%-os hozamérték-csökkenés feltétele kivezetésre került, és helyette a 2017. kárenyhítési évtől kezdődően a 15%-os hozamérték-csökkenést növénykultúra szinten vizsgáljuk. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha van olyan kultúrája a kérelmezőnek, amelyen a teljes vetésterületét tekintve megtörtént a 30%-ot meghaladó igazolt hozamcsökkenés és teljesül a 15%-ot meghaladó hozamérték-csökkenés is, akkor arra a növénykultúrára – az egyéb jogosultsági feltételek megléte esetén – biztosan jár a kárenyhítés, nem kell a kármentes kultúrák hozamérték-csökkenést enyhítő hatásával számolni. ( Eddig, ha sok kármentes kultúra mellett volt igazoltan károsodott kultúra is, nagy valószínűséggel nem járt kárenyhítés, mert a kármentes kultúrák kompenzálták a kiesését. Mostantól ilyen esetben is igénybe vehető a károsodott kultúrára vonatkozó kárenyhítés.)

A kárenyhítő juttatás iránti kérelmekről legkésőbb 2018. március végéig dönt a Magyar Államkincstár, a területileg illetékes megyei kormányhivatalok közreműködésével.

(HBMKH)