­2019. december 14-től a növényegészségügyi szabályozás alatt álló növényekkel, növényi termékekkel és egyéb anyagokkal csak az a vállalkozó folytathat gazdasági tevékenységet, aki szerepel a kormányhivatal növényegészségügyi nyilvántartásában.

Az Európai Unióban jelenleg is a két és fél évtizede alkalmazott növényegészségügyi nyilvántartási rendszer a kockázatok felmérését és kezelését szolgáló ellenőrzések alapja. Ebben mindenkit szerepeltetnie kell a hatóságnak, aki növényegészségügyi szabályozás alá tartozó tevékenységet folytat, azaz vizsgálatköteles árut termel, előállít, tárol, forgalmaz, kezel. Ezeket a tevékenységeket csak az végezheti, akit a nyilvántartás alapján a megállapított kockázati szintnek megfelelő rendszerességgel ellenőriz a kormányhivatal.

A regisztrációs kötelezettséget az új rendszer 2016/2031 számú növényegészségügyi alaprendelete határozza meg, a novemberben megjelenő, új uniós rendelet szerint viszont bővül a nagy veszteséget okozó, idegenhonos károsítók terjesztésére képes, éppen ezért vizsgálatköteles termékek köre.

Kinek kell szerepelnie a vállalkozók hatósági nyilvántartásában?

Annak, aki
1.    növényegészségügyi bizonyítvány-köteles árut hoz be Unión kívüli területről vagy növényútlevél-köteles árut szállít, forgalmaz az Unión belül;
2.    növényegészségügyi bizonyítvány-köteles árut exportál;
3.    fel van hatalmazva növényútlevelek kiállítására;
4.    fel van hatalmazva a fa-csomagolóanyagok és faanyagok ISPM-15 szabvány szerinti jelölésére, illetve egyes különleges előírások szerinti egyéb tanúsítvány kiállítására;
5.    utasoknak növényegészségügyi információkat nyújt: tengeri kikötők és repülőterek üzemeltetője, nemzetközi fuvarozó, postai szolgáltató, távértékesítéssel foglalkozó vállalkozó;
6.    növényeket, növényi termékeket vagy egyéb anyagokat hoz be uniós határövezetbe;
7.    károsító fertőzése miatt körülhatárolt területen az intézkedésekkel érintett növényekkel kapcsolatos tevékenységeket végez;
8.    számára valamely vizsgálatköteles károsító elleni hatósági intézkedés azt előírja.

Kinek nem kell szerepelnie a vállalkozók hatósági nyilvántartásában?

Annak, aki
1.    növényeket, növényi termékeket és egyéb anyagokat nem távértékesítés keretében, kis mennyiségben, kizárólag és közvetlenül végfelhasználók részére értékesít;
2.    a minőségtanúsítási rendszerbe nem tartozó vetőmagokat kis mennyiségben, kizárólag és közvetlenül végfelhasználók részére értékesít;
3.    hivatásszerű tevékenysége a növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak egy másik vállalkozó megbízásából történő szállítására korlátozódik;
4.    hivatásszerű tevékenysége kizárólag különböző anyagok fa csomagolóanyagban történő szállítását jelenti.

A fentiek szerint nyilvántartásra kötelezett vállalkozónak a területileg illetékes kormányhivatalhoz kell fordulnia nyilvántartásba vétele érdekében. A kérelemben meg kell adnia vállalkozói adatait és a meghatározott kategóriák valamelyikébe tartozó tevékenység folytatásának szándéknyilatkozatát. Annak a vállalkozónak, akit a kormányhivatal a korábbiakban már nyilvántartásba vett, 2020. március 14-ig kell benyújtania a gazdálkodására vonatkozó aktualizált információkat.

(HBMKH)