­Az év utolsó hónapjában a kormányhivatal négy munkatársának munkáját díjazták.

Boda Melinda, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal informatikai referense, elektronikus információbiztonsági felelős munkatársa áldozatos munkája és kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként Elismerő Oklevélben részesült, melyet Nagy Zoltán, a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárától vehetett át.


Az MKK Országos Elnöksége a kiemelkedő kormánytisztviselői, állami tisztviselői szakmai munka, a példamutató emberi, munkatársi, vezetői magatartás, a közjóért végzett több éves tevékenység elismeréseként „A Köz Szolgálatáért” díjat adományozott Szabó Zoltánnak, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálya földmérési szakfelügyelőjének.


Évösszegző állománygyűlést tartott a Katonai igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2. Katonai Igazgatási Központja és a 2. Vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred 3. Területvédelmi Zászlóalja a debreceni Nagysándor József Laktanyában, ahol dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter a Magyarország honvédelme érdekében huzamosabb időn át végzett eredményes tevékenységéért, a Magyar Honvédség feladatai megvalósítása, támogatása érdekében végzett áldozatos tevékenysége elismeréséül „Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozatát” adományozta Szabó Rékának, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya munkatársának.


Az állománygyűlés keretében Nagy Zoltán alezredes emlékplakettet adományozott Bánszki Koncz Viktóriának, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya munkatársának az évek óta tartó eredményes együttműködésért, valamint a központ szakmai tevékenységének sokoldalú támogatásáért.


Kollégáinknak ezúton is gratulálunk!

(HBMKH)