­A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet megyei tisztiorvos
munkakör betöltésére.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály

megyei tisztiorvos


munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4028 Debrecen, Rózsahegy utca 4.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Népegészségügyi feladatok ellátása: közegészségügyi (környezet- és település-egészségügy, élelmiszer- és táplálkozás-egészségügy, kémiai biztonság, iskola-egészségügy), járványügyi, egészségügyi igazgatási, egészségfejlesztési feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•    Magyar állampolgárság,
•    Cselekvőképesség,
•    Büntetlen előélet,
•    Egyetem, általános orvos, higiénikus orvos vagy fogorvos szakképzettség és szakorvosi képesítés,
•    Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•    Szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint; iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy az erkölcsi bizonyítvány igénylését igazoló feladóvevény; nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdei Zsuzsánna nyújt, a 06-52/504-129 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•    Elektronikus úton Hajdu Sándorné részére a [[[jiGPaoOyYykqRYmE2YrcGFseWF6YXQua2hAaGFqZHUuZ292Lmh1]]] E-mail címen keresztül
•    Személyesen: Központi Iktató (zárt borítékban, a munkakör megnevezésének feltüntetésével), Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Piac utca 54. I. emelet 116.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követő 15 napon belül kerülnek elbírálásra. A határidőn túl benyújtott pályázatok nem vehetők figyelembe. A benyújtott pályázat akkor tekinthető érvényesnek, ha a pályázati kiírásban szereplő tartalmi és formai követelményeknek megfelel. A kormányhivatal a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kormánytisztviselő tekintetében a kinevezésre és a jogviszony megszüntetésére vonatkozó munkáltatói jogkört a kormánymegbízott, a további alapvető és egyéb munkáltatói jogkört a Népegészségügyi Főosztály főosztályvezetője gyakorolja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 15., mely az alábbi linkre kattintva érhető el:
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=zd3f8wd5e9

(HBMKH)