­A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet régészeti szakügyintéző munkakör betöltésére.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Debreceni Járási Hivatal Hatósági Főosztály

régészeti szakügyintéző
munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Piac utca 42-48.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendeletben foglalt örökségvédelmi feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Egyetem, régész, valamint bölcsészettudományi képzési területen régészeti képzési szakon szerzett szakképzettség,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint; iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy az erkölcsi bizonyítvány igénylését igazoló feladóvevény; nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdei Zsuzsánna nyújt, a 06-52/504-129 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Repcsinné Urbin Andrea részére a [[[kMydg9mOyZMNcDNcGFseWF6YXQua2hAaGFqZHUuZ292Lmh1]]] E-mail címen keresztül
•         Személyesen: Központi Iktató (zárt borítékban, a munkakör feltüntetésével), Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Piac utca 54. I. emelet 116.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követő 15 munkanapon belül kerülnek elbírálásra. A határidőn túl benyújtott pályázatok nem vehetők figyelembe. A benyújtott pályázat akkor tekinthető érvényesnek, ha a pályázati kiírásban szereplő tartalmi és formai követelményeknek megfelel. A kormányhivatal a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kormánytisztviselő tekintetében a kinevezésre és a jogviszony megszüntetésére vonatkozó munkáltatói jogkört a Debreceni Járási Hivatal hivatalvezetője gyakorolja azzal, hogy a járási hivatal kormánytisztviselőjének kinevezni javasolt személlyel szemben a kormánymegbízott kifogással élhet. A további alapvető és egyéb munkáltatói jogkört a Debreceni Járási Hivatal Hatósági Főosztály főosztályvezetője gyakorolja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 25., mely az alábbi linkre kattintva érhető el: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=zk7c7eamf1

(HBMKH)