KFF HB-03/ÚO/325-20/2018. sz. hirdetménye

Ebes, Bartók Béla utca szilárd burkolattal történő kiépítésére vonatkozó, HBT/002/86-3/2015. számú engedély érvényességi idejének meghosszabbítására vonatkozó döntés véglegessé válásának közhírré tétele

(HBMKH Debreceni JH KFF ÚO)