Kormányablakban és a Járási Hivatalok hatósági osztályán egyaránt benyújtható hatósági ügyintézéshez kapcsolódó dokumentumok

Bejelentés üzletszerűen végzett társasházkezelői, ingatlankezelői tevékenység megkezdéséről nyomtatvány

Felmentési kérelem kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól

- 1. számú melléklet

- 2. számú melléklet

Bejelentőlap független vizsga

Hadi egyösszegű térítés megállapításához kérelem

Hadigondozásba vételhez kérelem

Igénybejelentés a volt hadiárva, a volt hadigondozott családtag és a volt hadigyámolt rendszeres havi járadékának megállapításához

Igazolás a gyermekek otthongondozási díja, illetve az ápolási díj megállapításához vagy kötelező felülvizsgálatához

Igazolás a gyermekek otthongondozási díja, valamint az ápolási díj megállapításához

Kérelem szakmai vizsgaszervezés engedélyezésére

1. sz. melléklet szakmai vizsgaszervezési engedély kérelemhez

2. sz. melléklet szakmai vizsgaszervezési engedély kérelemhez

3. sz. melléklet szakmai vizsgaszervezési engedély kérelemhez

4. sz. melléklet szakmai vizsgaszervezési engedély kérelemhez

Kérelem személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatás igényléséhez

Orvosi felülvizsgálat kérése hadirokkantság megállapítása céljából kérelem

Temetési hozzájárulást igénylő lap hadirokkant eltemetése jogán kérelem

Temetkezési szolgáltatás engedélyezése iránti kérelem

Vagyonnyilatkozat

(HBMKH)