Kormányablakban és a Járási Hivatalok hatósági osztályán egyaránt benyújtható hatósági ügyintézéshez kapcsolódó dokumentumok

Aktív korúak ellátása kérelem

Ápolási díj kérelem

Bejelentés tankötelezettség külföldi teljesítéséről nyomtatvány

Bejelentés üzletszerűen végzett társasházkezelői, ingatlankezelői tevékenység megkezdéséről nyomtatvány

Bejelentőlap független vizsga

Hadi egyösszegű térítés megállapításához kérelem

Hadigondozásba vételhez kérelem

Igénybejelentés a volt hadiárva, a volt hadigondozott családtag és a volt hadigyámolt rendszeres havi járadékának megállapításához

Időskorúak járadéka kérelem

Igazolás a gyermekek otthongondozási díja, illetve az ápolási díj megállapításához vagy kötelező felülvizsgálatához

Igazolás a gyermekek otthongondozási díja, valamint az ápolási díj megállapításához

Kérelem a gyermekek otthongondozási díjának megállapítására

Kérelem szakmai vizsgaszervezés engedélyezésére

1. sz. melléklet szakmai vizsgaszervezési engedély kérelemhez

2. sz. melléklet szakmai vizsgaszervezési engedély kérelemhez

3. sz. melléklet szakmai vizsgaszervezési engedély kérelemhez

4. sz. melléklet szakmai vizsgaszervezési engedély kérelemhez

Kérelem személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatás igényléséhez

Kérelem szociális rászorultság megállapítása iránt egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igénybevétele céljából

Közgyógyellátás kérelem

Orvosi felülvizsgálat kérése hadirokkantság megállapítása céljából kérelem

Temetési hozzájárulást igénylő lap hadirokkant eltemetése jogán kérelem

Temetkezési szolgáltatás engedélyezése iránti kérelem

Vagyonnyilatkozat

(HBMKH)