Egyéb hatósági ügyintézéssel kapcsolatos ügyek

A sajátos nevelési igényű gyermekek beilleszkedési, tanulási, magatarási nehézség megállapításával összefüggő eljárás

Aktív korúak ellátása

Az állami közfeladatellátásban résztvevő iskola, kollégium kijelölése

Állatpanzió, állatmenhely létesítésnek bejelentése

Állatvédelmi hatósági eljárás

Ápolási díj

Cirkuszi menazséria létesítése és működtetése, a szolgáltatás felügyelete

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

Egyházi és magán köznevelési intézmények működési engedélyezése

Független vizsgák szervezése

Hadigondozottak ellátása

Hatósági eljárás a közműves ivóvízellátásról és közműves szennyvízelvezetésről szóló jogszabályok alapján

Hatósági eljárás a távhőszolgáltatásról, a villamos energiáról és a földgázellátásról szóló törvények alapján

Időskorúak járadéka

Járda- és gyalogút valamint azok műtárgyai építésének engedélyezése

Közgyógyellátás

Köznevelési intézmény nyilvántartásba vétele

Levegővédelmi hatósági eljárás

Szabálysértési eljárás

Személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatás

Tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatása

Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése

Üzletszerűen végzett társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység bejelentése,nyilvántartásba vétele

(HBMKH)