Egyéb hatósági ügyintézéssel kapcsolatos ügyek

Aktív korúak ellátása

Áldozatsegítés, jogi segítségnyújtás

Ápolási díj

Cirkuszi menazséria létesítése és működtetése, a szolgáltatás felügyelete

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

Fogyasztóvédelmi feladatok

Földművelésügyi feladatok (családi gazdaságokkal kapcsolatos feladatok, őstermelői igazolványok jogszerű használatának ellenőrzése, mezei őrszolgálattal kapcsolatos feladatok, a kertészeti gépek beszerzéséhez nyújtandó támogatásokhoz hatósági bizonyítvány kiállítása)

Független vizsga

Gyermekek otthongondozási díja

Hadigondozotti ellátások

Hatósági eljárás a közműves ivóvízellátásról és közműves szennyvízelvezetésről szóló jogszabályok alapján

Időskorúak járadéka

Intézménykijelölés

Kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre irányuló engedélyezési eljárásról

Közgyógyellátás

Köznevelési intézmény hatósági ellenőrzése

Köznevelési intézmény nyilvántartásba vétele

Köznevelési intézmény törvényességi ellenőrzése

Köznevelési intézmények működésének engedélyezése

Szabálysértési eljárás

Szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedélyezési eljárás

Személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatás

Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése

Üzletszerűen végzett társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység bejelentése, nyilvántartásba vétele

(HBMKH)