Jövő év elejétől egy jogszabályi változás nyit a lehetőséget azon települések számára, ahol eddig a törvényi előírás miatt nem tudtak falugondnoki szolgáltatást létrehozni.

A falugondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján jelenleg falugondnoki szolgáltatás hatszáz lakosnál kisebb lélekszámú településen működtethető. Amennyiben a falugondnoki szolgáltatás létesítését követően a település lakosságszáma tíz százalékot meg nem haladó mértékben emelkedik hatszáz lakos fölé, a szolgáltatás tovább működtethető.

A Kormány döntése értelmében a jelenleg hatályos jogszabály módosul. A döntés szerint két lépcsőben, 2020. január 1-től a 600 fős lélekszámhatár 800 főre, 2021. január 1-től pedig 1000 főre emelkedik, megnyitva ezzel a lehetőséget azon települések számára, ahol eddig a törvényi előírás miatt nem tudtak falugondnoki szolgáltatást létrehozni.

Fontos információ, hogy a jövő évi jogszabályváltozások nemcsak további új falugondnoki szolgálatok működési engedélyezését teszik lehetővé, hanem a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján jelentősen emelkedik a szolgáltatások működtetéséhez nyújtott állami támogatás is.

(GYMSMKH Kormánymegbízotti Kabinet)