2018. január 01. napjától hatályos, a szociális igazgatásiról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 44/A. §-a, amely alapján tartós ápolást végzők időskori támogatása igényelhető. Részletek:

2018. január 01. napjától hatályos a szociális igazgatásiról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt) 44/A. §-a, amely alapján tartós ápolást végzők időskori támogatása igényelhető.
A tartós ápolást végzők időskori támogatásának megállapításában első fokon a kérelmező öregségi nyugdíja ügyében illetékes általános hatáskörű nyugdíj megállapító szerv jár el. Ez abban az esetben is így van, ha az igénylő nyugdíj megállapítási ügyében  – országos illetékesség okán – a Budapest Főváros Kormányhivatalának VIII. Kerületi Hivatala jár el első fokon.

A támogatás megállapítása és folyósítása iránti kérelmet az általános hatáskörű nyugdíjszervnél az e célra rendszeresített adatlapon kell benyújtani, mely itt letölthető.
Ezt követően a támogatásra való jogosultságot az illetékes járási hivatal tényállás tisztázást követően bírája el, melynek eredményéről döntést hoz.
Az ügy leírása a Kapcsolódó anyagokban letölthető.

(GYMSMKH Kormánymegbízotti Kabinet)