A veszélyhelyzet fennállása alatt kiállított keresőképtelenségi orvosi igazolások két hétnél hosszabb időszakra is vonatkozhatnak, de ahhoz, hogy a biztosított táppénz iránti kérelmét elbírálják, és pénzbeli ellátást kapjon, szükséges az igazolást havonta legalább egy alkalommal kiadni.

Ha a keresőtevékenységet végző személy a saját vagy gyermeke betegségének időtartama alatt nem tudja ellátni a munkáját, az emiatt kieső jövedelem egy részét az egészségbiztosítás – a szükséges feltételek fennállása esetén – pénzbeli ellátással, táppénzzel pótolja.  Táppénz annak a biztosítottnak jár, aki pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett, valamint keresőképtelenné válik, és ez orvos által is igazolt.

A kormány rendelete alapján a veszélyhelyzet fennállása alatt kiállított keresőképtelenségi orvosi igazolások két hétnél hosszabb időszakot is tartalmazhatnak, de ahhoz, hogy a biztosított táppénz iránti kérelmét elbírálják, és pénzbeli ellátást, táppénzt kapjon, szükséges az igazolást havonta legalább egy alkalommal kiadni.

Ugyanakkor kérésre ezen igazolásokat – és a kezdő orvosi igazolást is – a biztosítottak részére elektronikus úton is el lehet juttatni. Természetesen a veszélyhelyzet elhárulta után, a beteg részére az orvosi igazolást eredetben is át kell adni.

(GYMSMKH Kormánymegbízotti Kabinet)