A Győr Moson Sopron Megyei Polgárőr Szövetség kezdeményezésére december 10-én Szent László szobrot állítottak Ménfőcsanakon, melynek ünnepélyes felavatásán avató beszédet mondott és koszorút helyezett el Széles Sándor kormánymegbízott.

Az egész alakos, tölgyfából faragott szoborhoz először a történelmi zászlók vonultak fel, majd a Himnusz elhangzása után Széles Sándor kormánymegbízott mondta el avatóbeszédét. Méltatta a király történelmi jelentőségét, kiemelte: "Szent László történelmi szerepe az I. István utáni belviszályokkal sújtott országban a belső rend megszilárdítása és a külső határok biztosítása volt. Küldetését beteljesítette: királysága alatt megvédte és tovább építette az országot. A belső rendet helyreállította, kiépítette a vármegyerendszert, új, igen kemény igazságszolgáltatást törvényesített. Templomokat épített, kolostorokat alapított. Amit István elkezdett, László bevégezte: végképpen felszámolta a pogányságot Magyarországon."

A király személyiségét egy különleges szempontból is méltatta Széles Sándor, ez pedig "László korának férfieszménye, mely benne testesült meg". Kifejtette, miben is nyilvánul meg ez a férfieszmény: "Mindenekelőtt a férfi testi erejében. Szent László már külső megjelenésében is magasabb, erősebb, daliásabb, szebb volt mindenkinél. Szinte egész élete az erő jegyében, leginkább hadviselésben telt. Ám ez a rettentő harcos mindeközben igazi középkori lovag: a keresztény hősiesség és erényesség lovagja. Vitézsége mellett azonban csupa önfeláldozás, odaadás... Ez az erő, lélek, odaadás, ez a szentlászlói férfiúság. Ma bizonyára azt mondanánk rá: igazi úr volt."

Avató beszédét Széles Sándor azzal zárta: „Ma is ilyen nehéz, kihívásokkal terhes életet élünk … meggyőződésem, hogy mindazon képességekre, férfiúi ideálokra, melyek Szent Lászlóban megtestesültek, minden keresztény magyar férfinak most is rendelkeznie kell! Nem véletlen, hogy ő, ,,bátor László” lett a katonák védőszentje…Ilyen férfiak szükségeltetnek ma is, hazát, házat, asszonyt, gyermeket védelmező bátor, elszánt, odaadó férfiak kellenek, és tudom, hogy a Polgárőr Szövetség ilyen férfiakból áll. Ilyen férfi volt Gangl András, a Győr Moson Sopron Megyei Polgárőr Szövetség elnöke is. (Gangl András Ménfőcsanakról származott, elhunytáig vezette a GYMS Megyei Polgárőr Szövetséget, ő kezdeményezte a Szent László szobor állítását is. szerk.) A polgárőrség küldetése ez: a Szent László-i férfi eszmény szellemében élni, ezt mintaként mutatni, példaként tovább adni, bele plántálni fiainkba – lányainkba, a következő nemzedékbe, hogy megmaradjunk, hogy el ne fogyjunk, hogy Szent László szellemében Magyarország magyar maradjon!”

Végezetül Sík Sándor szavait helyezte a megjelentek lelkére:

„A régi magyarok csatakiáltása ez volt: ,,Uram Isten és Szent László!'' Istent és Szent Lászlót hívták segítségül tatár ellen, török ellen, minden ellen. Ezt hívjuk segítségül mi is, ma is, egyéni és nemzeti életünkben egyaránt minden ellenség ellen. Csak ez az egy segíthet rajtunk: Isten, és Istenből élő férfiúság.”

Fotó: Kabinet

Ezt követően Csaplár Zoltán, a Győr Moson Sopron Megyei Polgárőr Szövetség elnöke ismertette a szobor megvalósításának történetét, elmondta, hogy a szobor ötlete még 2013-ban, Gangl András által merült fel. A szoborhoz felhasznált tölgyfa a Bakonyból származik, és ebből a fából Szende Péter valamint Prozsa Mihály faragta ki a művet. „A szobor emléket állít, egyben egy jelkép, üzenet az összetartozásnak, a megbecsülésnek" - hangsúlyozta.

Az ünnepség zárásaként Bartók Ferenc plébános megáldotta és megszentelte Szent László szobrát, majd a megjelentek koszorúkat, virágokat helyeztek el.

(GYMSMKH Kormánymegbízotti Kabinet)