Egyszeri, vissza nem térítendő támogatást vehetnek igénybe a mezőgazdasági termelők a 2019. május 1. és augusztus 31. közötti időszakban bekövetkezett viharkárok részbeni kompenzálása céljából.

A támogatási kérelem 2019. október 15. és október 31. között, postai úton nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz, az erre rendszeresített és a Kincstár honlapján közleményben közzétett nyomtatványon.

A Kincstár a beérkező kérelem tárgyában döntést hoz, és a támogatást a döntést követően 15 napon belül folyósítja a kérelmező részére. A határidőn túl vagy hiányos kérelmeket elutasítja. Fontos tudnivaló, hogy a benyújtási határidő jogvesztő, annak elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásnak helye nincs.

Az év végéig a közvetlen támogatásokból mintegy 200 milliárd forintot fizetnek ki, míg a Vidékfejlesztési program egyes terület- és állatalapú támogatásaiból 30 milliárd forint előleg kifizetése indul. Az előlegfizetéssel a gazdálkodóknak az őszi munkák zavartalan elvégzéséhez nyújtanak segítséget, továbbá biztosítják a termelők pénzügyi stabilitását, likviditását.

A támogatás igénybevételéről és annak részleteiről a vonatkozó jogszabályok alapján, valamint az alábbi oldalakon tájékozódhat:
•    A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet
•    a mezőgazdasági termelőeszközökben bekövetkezett viharkárok részbeni kompenzálásáról, valamint a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosításáról szóló 46/2019. (X. 4.) AM rendelet
•    https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal/-/journal_content/56/20182/7666120?refererPlid=20185&controlPanelCategory=current_site.content

(GYMSMKH Kormánymegbízotti Kabinet)