Magyarország külön intézkedésekkel védi az egészségügyileg nehezített körülmények között élőket. E gondoskodás egyik formája a közlekedőképesség hiányából adódóan a mozgásában korlátozott személy részére kiállításra kerülő parkolási igazolvány, amely a mozgásában korlátozott személyt vagy az őt szállító jármű vezetőjét jogosítja fel különböző kedvezmények igénybevételére.

Az jogosult parkolási igazolványra, aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint közlekedőképességében súlyosan akadályozott, aki a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet értelmében látási fogyatékosnak; értelmi fogyatékosnak; autistának; illetve mozgásszervi fogyatékosnak minősül, továbbá akit 2001. július 1-jét megelőzően vaknak minősítettek, vagy aki a magasabb összegű családi pótlékra jogosult amiatt, hogy vaknak vagy gyengénlátónak, mozgásszervi fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak vagy autistának minősül. A jogosultságot szakvéleménnyel vagy szakhatósági állásfoglalással szükséges igazolni.

A parkolási igazolvány iránti kérelem a kormányablakokban nyújtható be, az eljárás illetékmentes. A kérelemhez mellékelni kell a jogosultságot igazoló szakvéleményt vagy szakhatósági állásfoglalást, amely lehet:
- a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti szakvélemény,
- a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti, a súlyos fogyatékosságra vonatkozó szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás,
- a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm. határozat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott nyilvántartási lap,
- 18 év alatti életkorú személyek esetében a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott igazolás.
A fenti igazolások megléte esetén a kormányablakban azonnal kiállításra kerül a parkolási igazolvány.

Azonban ha a kérelmező a fenti igazolások egyikével sem rendelkezik, szükségszerű, hogy kérelméhez mellékelje a jelenlegi egészségi állapotát alátámasztó friss mozgásszervi szakorvosi dokumentumot, amely aktuális mozgásszervi státuszt tartalmaz. Ekkor az eljáró járási hivatal szakkérdésként vizsgálja a közlekedőképességet és a szakértői bizottság szakvéleménye alapján hozza meg a döntését.
Amennyiben a szakértői bizottság szakvéleménye alapján a mozgásában korlátozott személy állapota végleges, úgy lejárati határidő nélkül kerül kiállításra az igazolvány.

Figyelmet kell fordítani arra, hogy a mozgáskorlátozottság mértékéről 2011. július 1. előtt a háziorvos által kiadott ún. „7 pontos igazolás” már nem fogadható el akkor sem, ha véglegesen fennálló állapotot igazolt és a kérelmező állapota évek, esetleg évtizedek óta fennáll. A lejárt parkolási igazolvány kizárólag a fent ismertetett feltételek alapján adható ki.

2020. január 1-től hatályos jogszabályváltozás és a folyamatos rendszerfejlesztés eredményeképpen a járási hivatal az igazolvány hatályának lejárta előtt 90 nappal értesíteni fogja az ügyfelet az igazolvány időbeli hatályának lejáratáról és arról, hogy ha a jogosultsága továbbra is fennáll, kezdeményezheti az igazolvány időbeli hatályának meghosszabbítását. Legkorábban a 2020. március 31-én lejáró igazolvánnyal rendelkező ügyfelek kaphatnak értesítést.

(GYMSMKH Kormánymegbízotti Kabinet)