Pannonhalma, 2018. március 21., szerda (MTI) - Benedikálták (megáldották) szerdán főapáti tisztségében a Pannonhalmi Főapátság Szent Márton-bazilikájában Hortobágyi T. Cirillt, akit a főmonostori konvent, a Pannonhalmához tartozó negyven örökfogadalmas szerzetes választott meg új főapáttá január 6-án, Ferenc pápa pedig február 16-án nevezett ki e tisztségre.

Az új főapát a 996-ban alapított monostor 87. apátja, Szent Asztrik 86. utódja. A mindenkori pannonhalmi főapát a Magyar Bencés Kongregáció főapátja is egyben.
A benedikálás szertartását ünnepi szentmise keretében tartották Szent Benedek, Európa védőszentje főünnepén, ezt Várszegi Asztrik emeritus főapát vezette.
A benedikálást az emeritus főapát végezte, mellette állt Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke és Michael Reepen, a németországi Münsterschwarzach apátja.
Az apátbenedikálás liturgiájában felolvasták azt a pápai bullát, amely a kinevezést tartalmazza. Cirill atya ezt követően ígéretet tett arra, hogy elkötelezi magát ismét a szerzetesi élet, az állandó megtérés, a testvérek, a vendégek, valamint a szegények szolgálata mellett, egyben ígéretet tett a közösség vezetésére. Ezt követően az oltár elé borult, majd megkapta Várszegi Asztriktól az apáti jelvényeket, az infulát, a mellkeresztet, a gyűrűt és a pásztorbotot.
Az apáti jelvények mindegyike az apát küldetésére emlékeztet: az infula az elöljáró felelősségére figyelmeztet, a mellkereszt a hitvallás, a gyűrű a hűség jele, a pannonhalmi pásztorbot pedig a vezetés nemzedékről nemzedékre történő átadását jeleníti meg. Ezt a botot eredetileg Szennay András főapát használta, aki utódjának, Várszegi Asztriknak adta oda. Az emeritus főapát Isten áldását és kegyelmét kérte Cirill főapátra.  Gregory J. Polan, az egyetemes bencés rend prímás apátja homíliájában azt mondta, hogy egy közösségen keresztül Isten most Cirillt szólította meg.
Neki címezve úgy fogalmazott: "a hitnek és a bizodalomnak egy új közösségét tapasztalod meg".  Kitért arra: Szent Pál apostol arról írt, hogy az Istentől eredő béke felülmúl mindent, mert nem az a béke, ami adott esetben konfliktus hiányát jelöli, hanem az, ami átjár mindent. Az apát feladata ennek a békének a szolgálata. Ha ez elevenen árad a közösségben, akkor ez túlárad a közösségen túlra is - tette hozzá.
Hortobágyi T. Cirill benedikálása után a bazilikában azt mondta, a szerzetesek Isten országát építhetik az egyházban és a társadalomban, de ez a küldetés nem csak a szerzeteseké. A család, a munkahely, az iskola, a monostor, a püspökség, a plébánia, a minisztérium, a hivatal, a vállalat mind-mind meghívás, s lehetőség arra, hogy a világ "azon pici vagy éppen nagyobb részét, ahol élünk, ideálisan, ideálisabban rendezzük be, az evangélium értékrendje szerint".
Kiemelte, hogy a szerzetes küldetése nem egyszemélyes feladat; minden tag "összehangolt együttműködésben, egymást támogató, egymással összefogó" egyetértésben tud megvalósítani valamit a küldetésből.
"Mi, keresztények Isten országát építjük (.), társadalmunk, az emberiség nagy konfliktusait a kibékülés felé vinni csak minden jóakaratú emberrel összefogva leszünk képesek" - hangoztatta, hozzátéve: ez nem fog sikerülni "elkülönülésben, elszigetelődésben, legyen az vallási, felekezeti, bőrszín szerinti, nemzeti vagy bármely elkülönülés".
A benedikáláson részt vett Erdő Péter bíboros, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Sulyok Tamás, az Alkotmánybírság elnöke, Sólyom László volt köztársasági elnök, államtitkárok, polgármesterek, cégvezetők, valamint a társegyházak és szerzetesrendek képviselői.  Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a benedikálást követő fogadáson, köszöntőjében ígéretét fejezte ki a kormány részéről, hogy támogatja a főapátságot, egyben arra kérte az új főapátot, hogy tisztségéből fakadóan, ha kell, "intse meg" a kormányt.  Kitért arra: ahogy Szent Benedek kivonult Rómából és megalapította a rendet, úgy a magyar bencések Pannonhalmán vannak, de mindig részt vettek a magyar nemzet építésében Szent István király óta és sorsközösséget vállalnak.  Veres András, az MKPK elnöke támogatását fejezte ki a püspöki konferencia részéről, egyben jelezte, hogy Cirill főapátra is számítanak a püspöki kar munkájában.

(MTI)