A tanköteles korú tanulóknak az esetlegesen eddig sikertelen felvételijük ellenére is kötelező az iskolaválasztás. A rendkívüli felvételi eljárást a 2017/2018. tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében foglaltak szerint 2018. május 7-18. között kell megtartani.
Részletek >>>

Tájékoztatás a 2018. évi rendkívüli felvételi eljárásról

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 43. § (2) és (3) bekezdése szerint abban az esetben, ha az általános felvételi eljárás keretében a középfokú iskolába az adott osztályba felvehető tanulói létszám kevesebb, mint kilencven százalékát sikerült betölteni, a rendkívüli felvételi eljárást ki kell írni.

A rendkívüli felvételi eljárásban új jelentkezési lapot kell benyújtani a felvételt meghirdető iskola által meghatározott formában és időpontig. A rendkívüli felvételi eljárásban több jelentkezési lap is benyújtható, de egy jelentkezési lapon csak egy iskola jelölhető meg. Ekkor az eljárás közvetlenül a középfokú iskolákba való jelentkezéssel indul. A felvételi kérelmekről az iskola igazgatója dönt.

A tanköteles korú tanulóknak az esetlegesen eddig sikertelen felvételijük ellenére is kötelező az iskolaválasztás. A fentiek alapján kiírt rendkívüli felvételi eljárást a 2017/2018. tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében foglaltak szerint 2018. május 7-18. között kell megtartani.

A kiírt rendkívüli felvételi eljárásról a középfokú iskolák által 2018. május 7-ig folyamatosan közzétett aktuális információk az Oktatási Hivatal honlapján az alábbi linken érhetők el:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/2017_2018beiskolazas/kifir_rendkivuli_felveteli

(GYMSMKH Győri Járási Hivatal)